ZXZxZXZX

ترکیه اشیای تاریخی قاچاق را به ایران بازمی‌گرداند

با امضای موافقت‌نامه‌ای میان تهران و آنکارا، آثار و اشیای تاریخی قاچاق دو کشور مسترد می‌شود. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متن مفاد موافقت‌نامه استرداد این آثار را آماده کرده است که پس از طی مراحل قانونی از سوی مراجع قانونی به امضا دو طرف می‌رسد.

 تهران_ میراث خبر: 

سیاست و فرهنگ، صنم مودی: به دنبال اقداماتی که پیش از این به منظور استرداد اموال تاریخی فرهنگی ایران در ترکیه انجام گرفته بود، به تازگی مسئولان بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متن موافقت نامه ای را به منظور حفاظت از منافع ملی و همچنین استرداد آثار تاریخی فرهنگی قاچاق شده از ایران تهیه کردند که پس از طی مراحل قانونی به امضا دو طرف می رسد.

«مریم طاهری»، کارشناس حقوقی در امور بین المللی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با بیان این مطلب افزود: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای بهره مندی از ضمانت اجرایی بیشتر دستیابی به اهداف خود، متن مفاد مورد نظر را در قالب موافقت نامه تهیه کرده کرده که پس از طی مراحل قانونی به امضا می رساند.» 
وی تاکید کرد: «انعقاد موافقت نامه ای به منظور استرداد اموال تاریخی فرهنگی به کشور مبدا ،در ایران دارای پیشینه نبوده و برای نخستین بار است که از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری می شود.»
وی تاکید کرد: «ما در نظر داریم پس از طی مراحل قانونی از متن مفاد تهیه شده این موافقت نامه به عنوان متن نمونه جهت انعقاد موافقت نامه با سایر کشورهای موضوع موافقت نامه نیز استفاده شود.» 
این کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: مفاد تهیه شده برای این موافقت نامه مطابق با کنوانسیون های الحاقی و از جمله ۱۹۷۰ و ۱۹۹۵ یونیدروا است.

طاهری تصریح کرد: «تا کنون براساس سوابق موجود و پرونده های دعوی مطروحه در جوامع بین المللی و همچنین کنوانسیون های الحاقی، بررسی های کارشناسانی صورت گرفته و نهایتا متن مذکور تهیه شده است.» 
وی افزود: «در این راستا از همکاری وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نیز استفاده شده است.»
همکاری های مشترک در قالب تفاهم نامه هایی با کشورهای منطقه از چندی پیش مورد توجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت و به عنوان عاملی موثر در تقویت قدرت دولت ها برای جلوگیری از قاچاق اموال تاریخی ارزیابی می شود.
هم اکنون نیز به دنبال تلاش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای ایجاد چنین همکاری با بسیاری کشورها، تعامل ایران و ترکیه در مرحله نخست قرار گرفته و برای استرداد اموال تارخی بین  دو کشور، مذاکره هایی صورت گرفته است.
پیش از این و به گفته «یونس صمدی»، مدیرکل سابق دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی وگردشگری، طی مذاکراتی که در باره این موافقت نامه بین ایران و ترکیه صورت گرفت، چارچوب های اصلی چون ممانعت از ورود اموال فرهنگی ــ تاریخی قاچاق شده از هر یک از کشورهای طرف قرار داد و فراهم ساختن زمینه های استرداد اموال تاریخی متعلق به هر کشور و تقویت همکاری های سیاسی و حقوقی در این راستا مشخص شد و مورد تایید دو طرف قرار گرفت.