سیاست های جدید خرید کتاب

سیاست های جدید خرید کتاب تا ۲۰ اسفند مشخص می شود

شورای نظارت بر خرید کتاب نهاد کتابخانه های عمومی پیش از ۲۰ اسفندماه در جلسه دوم خود در سال جاری ضمن مشخص کردن اعضای کمیته های تخصصی خرید کتاب، شیوه های جدید خرید کتاب را مشخص می کند.
“محمد ملک احمدی”، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی گفت:«در اولین جلسه شورای نظارت بر خرید کتاب که دبیرکل، دو نفر از اعضای هیات امنا و ۴ کارشناس که با نظر هیات امنا مشخص می شوند در آن عضویت دارند، آئین نامه های مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های تخصصی خرید کتاب را مشخص شد. با تنظیم شیوه نامه جدید خرید کتاب در نهاد، پس از مرحله کارشناسی اولیه کمیته های تخصصی کار بررسی کتاب ها و تایید خرید یا عدم خرید کتاب ها را بر عهده می گیرند.»
در شیوه نامه خرید نهاد کتابخانه های عمومی که در سال جاری تنظیم شده است ۴ کمیته تخصصی برای بررسی خرید کتاب ها و یک کمیته تخصصی برای قیمت گذاری کتاب ها کار خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی را بر عهده می گیرند.
ملک احمدی از تشکیل دومین جلسه شورای نظارت بر خرید کتاب پیش از ۲۰ اسفندماه خبر داد و گفت:« اگرچه هنور بودجه نهاد کتابخانه های عمومی در سال آینده مشخص نشده است اما ما منتظر بودجه نمی مانیم و نهایتا تا ۲۰ اسفندماه دومین جلسه شورای نظارت بر خرید کتاب را برگزار می کنیم تا خرید کتاب از اوایل سال آینده مجددا آغاز شود.»
ملک احمدی درباره محورهای جلسه دوم شورای نظارت بر خرید کتاب گفت:« در این جلسه ابتدا اعضای کمیته های تخصصی باید مشخص شوند و مورد اصلی دیگر سیاست های جدید خرید کتاب است که مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می شود.»
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی در پاسخ به این سوال که آیا از اتحادیه ناشران و کتاب فروشان و یا تشکل های دیگر صنفی نیز عضوی در کمیته های تخصصی حضور خواهد داشت گفت:«در آئین نامه مصوب نظری بر روی حضور نمایندگان صنف در کمیته خرید نبوده است. بحث خرید منابع یک امر درونی نهاد است و هیات امنا در این مورد هم باید سیاست گذاری و هم نیازسنجی کند. این جزء حقوق هیات امنا است که در مورد کتابخانه های عمومی خود سیاست های خرید را مشخص کند.»
او از طرحی برای نظر سنجی از تشکل های صنفی خبر داد و گفت:«یکی از وظایفی که به صورت جدی به شورای نظارت محول شده این است که با تولیدکنندگان و کارشناسان نشست های سالانه ای را برگزار کند. شورای نظارت در حقیقت واسطی بین کمیته های خرید که وظیفه خرید کتاب را بر عهده دارند و تولید کنندگان و مخاطبان است. در شیونه نامه موردی در نظر گرفته شده که شورای نظارت به صورت عمومی و یا خصوصی می تواند کارشناسان و تولیدکنندگان کتاب را برای نسشت دعوت کند و از نظرات آنان برای خرید کتاب بهره ببرد. در هر حال سعی شده در عین اینکه اختیارات هیات امنا محدود نشود بلکه نهاد از مخاطبان نیز برخوردار شود.»