فرهنگ اَعلام سخن

 
با انتشار فرهنگ اَعلام سخن، چهاردهمین عنوان در «مجموعهٔ فرهنگ‌های سخن» به جامعهٔ فرهنگ و نشر عرضه شده‌است. پیش‌تر فرهنگ بزرگ سخن (در هشت مجلد)، فرهنگ فشردۀ سخن (در دو مجلد)، فرهنگ روز سخن، فرهنگ کوچک سخن، فرهنگ کنایات سخن (در دو مجلد)، فرهنگ کودکان سخن، فرهنگ دانش‌آموز سخن، فرهنگ نام سخن، فرهنگ امثال سخن (در دو مجلد)، فرهنگ جیبی سخن، فرهنگ درست‌نویسی سخن، فرهنگ نوجوان سخن، و فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن در این مجموعه منتشر شده‌بود و فرهنگ حاضر در ادامهٔ تحقق طرح جامع و همه‌جانبهٔ نشر فرهنگ‌های عمومی و تخصصی سخن فراهم آمده‌است.
    هریک از فرهنگ‌های یادشده، با در نظر گرفتن مخاطبان خاصی که در رده‌های گوناگون از دانش‌ و آگاهی علمی و فرهنگی قرار دارند و اشتغالات ذهنی و تحصیلی آنان متنوع است، تألیف شده و در این راه سعی شده‌است مجموعهٔ تجارب ذی‌قیمت فرهنگ‌نویسان پیشین، همراه با تازه‌ترین یافته‌های علمی درزمینهٔ تدوین فرهنگ‌ها لحاظ شود؛ به گونه‌ای که جامعیت و صحت فرهنگ در چارچوب تعیین‌شده محرز باشد و هدف‌های مورد نظر تحقق یابد.
    کتاب حاضر، شامل شرح احوال اجمالی سرآمدان دانش، هنر، فن و سیاست است و دنبالهٔ فرهنگ هشت‌جلدی سخن به شمار می‌رود. معیار انتخاب اَعلام در این فرهنگ فقط اشتهار بوده‌است؛ بدین معنی که معیار اخلاقی و ملاحظات ذوقی و سلیقه‌ای را در نظر نگرفته‌اند. ازنظر تاریخی منتهای تاریخ در این کتاب ۱۳۸۵ ش قرار داده شده‌است و کسانی شرح حالشان در این فرهنگ آمده‌است که تا این تاریخ درگذشته‌اند و از آوردن شرح حال زندگان خودداری شده‌است. تألیف این اثر سه‌جلدی از اسفندماه ۱۳۸۴ شروع شده و در خردادماه ۱۳۷۸ به پایان رسیده‌است.
    فرهنگ اَعلام سخن به سرپرستی دکتر حسن انوری، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در سه مجلد و ۲۵۰۶ صفحه، با شمارگان ۱۶۵۰ نسخه ازسوی انتشارات سخن منتشر شده‌است.