نامهٔ انجمن، شمارۀ ۲۸

 
بیست‌وهشتمین شمارۀ فصلنامهٔ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ویژۀ تاریخ، منتشر شد. در این شماره از نامهٔ انجمن نیز همانند شماره‌های پیشین، بخش اصلی به مقالات رسیده تعلق دارد. در قسمتی دیگر، بخش معرفی کتاب و پس از آن گزارش بزرگداشت زنده‌یاد محمّد پروین گنابادی و مرحوم بدیع‌الزّمان فروزانفر آمده‌است. نمایهٔ سال هفتم نامهٔ انجمن (۱۳۸۶) نیز بخش پایانی این شماره از نامهٔ انجمن است.
    در بخش مقالات این شماره عناوین ذیل دیده می‌شود: «طرح مقدماتی گردآوری فراگیر گویش‌های ایران»، حسن حبیبی؛ «انجمن‌های زنان در دورهٔ نخستین انقلاب مشروطه»، فاروق خارابی؛ «تأثیر حضور کمپانی‌های خارجی در توسعهٔ شهری بندر عباسی»، محمّدباقر وثوقی؛ «شاخص‌های تاریخ‌نگاری محلی در ایران»، فاطمه رستمی؛ «تحول نظامی قبایل ماد در فرایند تشکیل دولت»، مرتضی دهقان‌نژاد؛ «سهرورد و سجاس»، عباس قدیمی قیداری؛ «عدل ختایی»، محسن جعفری‌مذهب؛ «نگاهی تطبیقی به پیشینهٔ شش مدرسهٔ تاریخی ایران (با رویکردی به نقد تدریس الفبا در نظام آموزشی سنّتی)»، محمدامین ناصح؛ «اعتمادالسلطنه و تأثیر او در تاریخ معاصر ایران»، حکیمه دسترنجی؛ «اردشیر پاپکان و خلیج فارس»، سید صاحب برزین؛ «جلوه‌هایی از هنر معماری هند (شرح مقابر هند)»، محمّدرضا نصیری؛ «آیین بودایی در ایران و ارتباط آن با اسلام»، و. و. بارتلد، ترجمهٔ لیلا عسگری.
    بیست‌وهشتمین شمارهٔ نامهٔ انجمن به مدیرمسئولی دکتر محمدرضا نصیری، دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و به بهای ۱۰۰۰۰ ریال منتشر شده‌است.