آفتابی در میان سایه‌ای: جشن‌نامهٔ استاد دکتر بهمن سرکاراتی

آفتابی در میان سایه‌ای
جشن‌نامهٔ استاد دکتر بهمن سرکاراتی
 
سنّت نیک تدوین و انتشار جشن‌نامه (Festschrift) و ارج‌نامه برای بزرگان علمی ــ که خوشبختانه اخیراً در ایران و خارج از کشور رو به فزونی نهاده‌است ــ یکی از بهترین و درعین‌حال سودمندترین راه‌های معرفی مصادیق واقعی «عالِم» در زمینه‌های گوناگون دانش و معرفت بشری است. مقالات گردآمده در این گونه مجموعه‌ها، ضمن اینکه معمولاً ناب و نکته‌سنجانه است و ازاین‌روی مورد اقبال و استفادۀ پژوهشگران و دلبستگان حوزۀ تخصصی مربوط واقع می‌شود، به استناد نام و مقام نویسندگان آن‌ها، گواه استواری برای تأیید آوازه و اعتبار دانشمندی که جشن‌نامه/ ارج‌نامه به افتخار او تدوین شده نیز شمرده می‌شود و این اصل کلی دربارۀ استاد دکتر بهمن سرکاراتی، عضو محترم پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و جشن‌نامهٔ هفتادسالگی ایشان نیز صادق است.
    در این مجموعه، علاوه بر مقدمه و سال‌شمار و کتاب‌شناسی دکتر سرکاراتی و همچنین متن گفت‌وگویی که ایشان با مجلهٔ نامهٔ فرهنگ (۱۳۷۱، س ۲، ش ۱: ۸۴ ـ ۸۹) انجام داده‌اند، ۳۴ مقاله نیز به قلم استادان و دانشمندان دیگر گرد آمده که شماری از این مقالات متعلق به دوستان و همکاران دکتر سرکارتی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. عنوان مقالاتی که از مجموعهٔ فرهنگستان در این جشن‌نامه درج شده بدین قرار است:
    «می‌خواد منو بفروشه!»، دکتر غلامعلی حدادعادل؛ «واژه‌های فریبکار»، دکتر محمد حسن‌دوست؛ «خدا/ خداوند (شرح نخستین بیت شاهنامه)»، استاد بهاءالدین خرمشاهی؛ «بدین خرّمی بر بمانم دراز»، آقای ابوالفضل خطیبی؛ «دربارۀ وجه اشتقاق کلمهٔ سیبویه»، دکتر علی‌اشرف صادقی؛ «بازخوانی داستان سیمرغ در متون ایرانی»، دکتر یدالله منصوری.
    آفتابی در میان سایه‌ای: جشن‌نامهٔ استاد دکتر بهمن سرکاراتی، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به کوشش دکتر علیرضا مظفری، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، و دکتر سجاد آیدِنلو، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه، در ۴۸۴ صفحه، با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به بهای ۸۰۰۰۰ ریال، ازسوی نشر قطره منتشر شده‌است.