دفتر اوّل تا چهارم واژه‌های مصوّب فرهنگستان و مجلهٔ نامهٔ فرهنگستان (شمارهٔ ۱ تا ۳۶) در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دفتر اوّل تا چهارم واژه‌های مصوّب فرهنگستان و مجلهٔ نامهٔ فرهنگستان (شمارهٔ ۱ تا ۳۶)
در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 
به‌منظور دستیابی به آخرین مصوّبات گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مجموعهٔ چهارجلدی واژه‌های مصوّب فرهنگستان بر روی وبگاه فرهنگستان قرار گرفت. همچنین، تمامی شماره‌های مجلهٔ نامهٔ فرهنگستان و شماری از ضمیمه‌های نامهٔ فرهنگستان و ویژه‌نامه‌های آن، بر روی وبگاه فرهنگستان قرار داده شد. تمامی مجموعه‌های مذکور به‌صورت PDF در اختیار علاقه‌مندان گذاشته شده‌است.
    بـرای استفـاده از برخـی شمـاره‌هـای نامهٔ فرهنگستان و نیـز فرهنگ واژه‌هـای مصـوّب، برنـامهٔ فشـرده‌سـاز (WinRAR) مورد نیاز است. به همین منظور، این برنامه نیز برای کاربرانی که آن را در اختیار ندارند در وبگاه قرار داده شده‌است که می‌توانند آن را از نشانی زیر دریافت کنند: