تاریخ بیهقی، چرا تصحیحی دوباره؟

 
دوشنبه، سی‌ام آذر‌ماه، در سیصدوشصت‌ودومین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو محترم پیوستهٔ فرهنگستان، در موضوع «تاریخ بیهقی، چرا تصحیحی دوباره؟» سخنرانی خواهد کرد.
    این سخنرانی در حضور اعضای محترم شورا و با شرکت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران فرهنگستان، به‌عنوان خطابهٔ ورودی دکتر محمدجعفر یاحقی و به مناسبت انتخاب ایشان به عضویت شورا برگزار خواهد شد.
    زمان: دوشنبه، ۳۰ آبان‌ماه، ساعت ۱۱
    مکان: ساختمان مرکزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تالار دکتر شهیدی