امامزاده‌ها و تربت برخی از پاکان و نیکان، برگزیدهٔ جایزهٔ کتاب فصل

امامزاده‌ها و تربت برخی از پاکان و نیکان
برگزیدهٔ جایزهٔ کتاب فصل
 
کتاب امامزاده‌ها و تربت برخی از پاکان و نیکان، محصول پژوهش گروهی از محققان بنیاد ایران‌شناسی است که طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی آن به عهدهٔ دکتر حسن حبیبی، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد ایران‌شناسی بوده‌است. این کتاب در دهمین دورهٔ جایزهٔ کتاب فصل در بخش کلّیات اسلام در حوزهٔ دین، به‌عنوان کتاب برتر برگزیده شد. کتاب حاضر، بخشی قابل توجه از طرحی است که در باب بررسی مراکز آیینی کشور تهیه شده و حاصل دو مرحلهٔ کار میدانی و جمع‌بندی نتایج پژوهش‌هاست. در مرحلهٔ اول گروهی از جست‌وجوگران درس‌خوانده در رشته‌های مختلف علوم انسانی، که تحصیلات دورهٔ کارشناسی و کارشناسی ارشد آن‌ها با مسائل تاریخی و اجتماعی و معماری و آداب‌ورسوم و غیره مرتبط بوده‌، کار بررسی و پژوهش در خصوص حدود امامزاده‌ها و بقعه‌های واقع در تهران و شهر ری و شمیران را وجههٔ همّت قرار داده‌اند. مرحلهٔ دوم مرحلهٔ بازبینی و تدوین نهایی بوده‌است.
    در دهمین دورهٔ جایزهٔ کتاب فصل (تابستان ۱۳۸۸) از مجموع آثار منتشرشده ۳۷۲۲ عنوان مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان آثار برگزیده، ۷ اثر تألیفی و ۲ اثر ترجمه و از میان آثار شایستهٔ تقدیر، ۱۶ اثر تألیفی و ۱۷ اثر ترجمه و ۳ اثر تصحیح‌اند.