بررسی ترجمه‌های امروزین فارسی قرآن کریم

 
مجموعهٔ حاضر، معرفی و نقد ۳۹ ترجمهٔ فارسی قرآن کریم را، از ترجمهٔ شاه ولی‌الله دهلوی تا ترجمهٔ دکتر غلامعلی حدّاد عادل، دربر دارد. همهٔ ترجمه‌ها ذیل شش زیرفصل معرفی و بررسی انتقادی شده‌اند، ازاین‌قرار:
    ۱٫ دربارهٔ مترجم؛
    ۲٫ دربارهٔ ترجمه (با بیان نظرگاه‌های هر مترجم)؛
    ۳٫ چاپ‌ها و ویرایش‌ها؛
    ۴٫ نقدها و بررسی‌ها/ نقد و نظرها؛
    ۵٫ سخن آخر [دربارهٔ بعضی ترجمه‌ها آمده‌است]؛
    ۶٫ نمونهٔ ترجمه [که در آن از هریک از ترجمه‌ها، ترجمهٔ دو آیهٔ قرآن آمده‌است: آیهالکرسی: بقره، ۲۵۵ تا ۲۵۷؛ و آیهٔ نور: سورهٔ نور، ۳۵].
    برای این کتاب، چون ترجمه‌های امروزین مورد نظر بوده، زمانی حدوداً صدساله در نظر گرفته شده‌است. اختصاص این دوره، ازآن‌جهت بوده که دوران هزارسالهٔ ترجمهٔ تحت‌اللفظی به سر آمده و در یک تحول تاریخی فرخنده، به‌تدریج شیوه و ساختار ترجمه‌ها همانند ترجمه‌های امروز ـ و طبعاً غیرتحت‌اللفظی ـ شده‌است. این دورهٔ صدساله، به علت همین تحول و تکامل، و نه دلیل دیگری انتخاب شده‌است.
    در انتخاب ترجمه، هم اصل پیش‌گفته مد نظر بوده‌است و هم چند معیار سلبی، و آن اینکه ترجمه‌های تحت‌اللفظی، ترجمه‌های منظوم، ترجمه‌های ناقص، ترجمه‌هایی که در دل تفاسیر هستند کنار گذاشته شده‌اند. فقط یک ترجمهٔ تحت‌اللفظی خوب، به قلم شاه ولی‌الله دهلوی (متعلق به قرن هجدهم میلادی) از اهل سنّت، و دیگر ترجمهٔ مرحوم محمدکاظم معزّی، از مترجمان شیعهٔ معاصر، به‌عنوان نمونه از نوعی که پس از یک هزاره منسوخ گردیده، افزوده شده‌است.
    کتاب بررسی ترجمه‌های امروزین فارسی قرآن کریم، نوشتهٔ استاد بهاءالدین خرمشاهی، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در ۴۹۳ صفحه و با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه، ازسوی مؤسسهٔ فرهنگی ترجمان وحی منتشر شده‌است.