دکتر محمد دبیرمقدم به سمت معاونت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب شد

 
به‌موجب حکمی ازسوی دکتر حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به سِمَت معاونت علمی فرهنگستان منصوب شد.
متن حکم صادرشده بدین شرح است:
 
 
جناب آقای دکتر محمد دبیرمقدم
عضو محترم پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 
با احترام،
نظر به دانش و تجربهٔ مدیریتی ارزشمند آن استاد محترم، به‌موجب این حکم به سمت معاونت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب می‌شوید. توفیق جناب‌عالی را در پیشبرد امور علمی فرهنگستان از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
 
غلامعلی حداد عادل