اعضای پیوسته

اعضای پیوستۀ شورا
 
 
عبدالمحمّد آیتی (۱۳۰۵ ـ بروجرد)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی علوم معقول و منقول‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۷/۲/۱۳۷۰
سوابق‌: مدرّس ادبیات داستانی در دانشگاه فارابی (۱۳۵۶)؛ مدرّس ادبیات داستانی و عربی در دانشگاه دماوند (۱۳۵۷ـ ۱۳۵۸)؛ بازنشستهٔ آموزش و پرورش (۱۳۵۸).
سمت فعلی: رئیس شورای علمی دانشنامهٔ تحقیقات ادبی فرهنگستان
برخی‌ از آثار: کشتی شکسته (ترجمه‌)، ۱۳۴؛ تحریر تاریخ وصّاف‌، ۱۳۴۴؛ آمرزش ابوالعلا معری (ترجمه‌)، ۱۳۴۷؛ گزیده و شرح خمسهٔ نظامی‌، ۱۳۵۵ـ۱۳۷۳؛ تاریخ ابن‌خلدون‌، ۱۳۶۳ـ۱۳۷۱؛ شکوه قصیده‌، ۱۳۶۴؛ تاریخ دولت اسلامی در اندلس‌، محمّد عبداللّه عنان (ترجمه)‌، ۱۳۶۶ـ۱۳۷۱؛ قرآن مجید (ترجمه‌)، ۱۳۶۷؛ شکوه سعدی در غزل‌، ۱۳۶۹؛ شرح و ترجمهٔ معلّقات سبع‌، ۱۳۷۱؛ الغارات در حوادث سال‌های معدود خلافت علی(ع‌)، ۱۳۷۱؛ گنجور پنج گنج‌، ۱۳۷۴؛ شرح منظومهٔ مانلی و پانزده قطعهٔ دیگر، ۱۳۷۵؛ بسی رنج بردم‌، بازنویسی‌شده از فردوسی‌، ۱۳۷۶؛ قصّهٔ باربد و بیست قصّهٔ دیگر از شاهنامه‌، ۱۳۸۰؛ معجم‌‌الأدبا، یاقوت حموی (ترجمه)، ۱۳۸۱؛ داوری حیوانات نزد پادشاه پریان (ترجمه‌)، ۱۳۸۳؛ گزیدهٔ شرح مقامات حمیدی‌، ۱۳۸۳؛ در تمام طول شب‌، شرح چهار شعر بلند نیما، ۱۳۸۳٫
 
حسن انوری (۱۳۱۲ ـ تکاب‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: همکاری با سازمان لغت‌نامهٔ دهخدا و تألیف بعضی از مجلّدات آن (۱۳۴۹ـ۱۳۵۰)، مؤسّس مجموعهٔ گنج ادب‌، ۱۳۷۱؛ مؤسّس سازمان فرهنگ برای تدوین چند دوره فرهنگ‌، ۱۳۷۱؛ استاد دانشگاه تربیت‌معلّم‌.
برخی ‌از آثار: آتشکدۀ آذر گشسب‌، ۱۳۴۱؛ فارسی برای سا‌ل‌های چهارم ابتدایی تا سوم راهنمایی، (۱۳۴۸ـ۱۳۵۲)؛ راهنمای تدریس فارسی و دستور سال اول تا سوم راهنمایی، ۱۳۵۰ـ۱۳۵۲؛ آیین نگارش برای سال اول تا سوم دبیرستان‌، ۱۳۵۳ـ ۱۳۵۵؛ اصطلاحات دیوانی دورهٔ غزنوی و سلجوقی‌، ۱۳۵۵؛ یک قصّه بیش نیست (بررسی محتوایی و ساختاری شعر حافظ)، ۱۳۶۸؛ دستور زبان فارسی (۱) و (۲) برای تحصیلات مکاتبه‌ای‌، ۱۳۶۷ـ۱۳۶۸؛ گزیدۀ گلستان سعدی‌، ۱۳۷۱؛ گزیدۀ بوستان سعدی‌، ۱۳۷۳؛ صدای سخن عشق‌، ۱۳۷۴؛ فرهنگ بزرگ سخن‌، ۸ جلد، ۱۳۸۱؛ فرهنگ دو جلدی سخن‌، ۱۳۸۲٫
 
نصراللّه پورجوادی (۱۳۲۲ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فلسفه‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق‌: استاد رشتهٔ فلسفه در دانشگاه تهران‌، سردبیر فصلنامهٔ نشر دانش و رئیس مرکز نشر دانشگاهی از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۸۳٫
برخی‌ از آثار: بسحاق اطعمه را بهتر بشناسیم‌، ۱۳۵۴؛ داستان مرغان‌، رسالهالطّیر احمد غزالی‌، ۱۳۵۵؛ سلطان طریقت‌، سوانح زندگی و شرح آثار احمد غزالی‌، ۱۳۵۸؛ درآمدی به فلسفهٔ افلوطین‌، ۱۳۵۸؛ حُسن و عشق در ادبیات عرفانی‌، ۱۳۵۹؛ بوی جان و شکوه ایران‌، ۱۳۷۲؛ شعر و شرع (بحثی دربارۀ فلسفهٔ شعر از نظر عطّار)، ۱۳۷۴؛ اشراق و عرفان‌، ۱۳۸۰٫
 

 

 

یداللّه ثمره (۱۳۱۱ ـ کرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان‌شناسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: استاد بازنشستهٔ دانشگاه تهران‌، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت علوم و آموزش عالی‌، مدیر پژوهشگاه گویش‌شناسی در فرهنگستان دوم‌، مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن زبان‌شناسی ایران‌.
برخی ‌از آثار: آواشناسی زبان فارسی‌، ۱۳۶۴؛ زبان‌های خاموش (ترجمه با همکاری خانم دکتر قریب‌)، ۱۳۶۵؛ آموزش زبان فارسی‌، آزفا، ۱۳۶۶ـ۱۳۶۹؛ نظام ‌آوایی زبان‌، لاری‌. ام‌. هایمن (ترجمه‌)، ۱۳۶۸؛ دریچه‌ای به زبان فارسی‌، ۱۳۷۳؛ راهنمای زبان فارسی‌، ۱۳۷۴٫
 

 

حسن‌حبیبی (۱۳۱۶ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری حقوق و جامعه‌شناسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق: وزیر فرهنگ و آموزش عالی‌، نخستین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، معاون اول رئیس‌جمهوری‌، رئیس بنیاد ایران‌شناسی‌، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، عضو هیئت‌امنای فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران‌، عضو هیئت‌امنای کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی‌، عضو کمیسیون ملّی یونسکو (ایران‌)، عضو دیوان داوری (لاهه‌)؛ دریافت‌کنندۀ نشان استقلال ۲/۴/۱۳۷۶٫
برخی ‌از آثار: دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه‌شناسی‌، ۱۳۵۱؛ افضل‌الجهاد، ۱۳۵۱؛ دیالکتیک و روش‌شناسی‌، ۱۳۵۲؛ مبادی جامعه‌شناسی حقوقی‌، ۱۳۵۲؛ جبرهای اجتماعی و آزادی یا اختیار انسانی‌، ۱۳۵۳؛ یادی از یار و دیار، ۱۳۵۵؛ عهدین‌، قرآن و علم‌، ۱۳۵۷؛ اسلام و مسلمانان در روسیه، ۱۳۵۷؛ دو سرچشمهٔ اخلاق و دین‌، ۱۳۵۸؛ اخلاق نظری و علم آداب‌، ۱۳۵۹؛ تقسیم کار اجتماعی‌، ۱۳۵۹؛ هنر جنگ‌، ۱۳۵۹؛ خدا، ۱۳۶۰؛ جامعه‌، فرهنگ‌، سیاست‌، ۱۳۶۳؛ اسلام و بحران عصر ما، ۱۳۶۳؛ در آیینهٔ حقوق‌: مناظری از حقوق بین الملل‌، حقوق تطبیقی و جامعه‌شناسی (تألیف و ترجمه‌)، ۱۳۶۷؛ در جست‌وجوی ریشه‌ها (تألیف و ترجمه‌)، ۱۳۷۳؛ حسب حال یک دانشجوی کهن‌سال‌، ۱۳۷۶; یک حرف از هزاران‌ (۲ جلد)، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۰؛ حقوق بین‌المللی عمومی‌ (۲ جلد)، ۱۳۸۲٫
 
غلامعلی حدّادعادل (۱۳۲۴ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فلسفه‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق: عضو هیئت‌امنای بنیاد دایرهالمعارف اسلامی‌، مدیرعامل بنیاد دانشنامهٔ جهان اسلام از ۷۴ تاکنون‌، معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش‌، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف‌، نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دورۀ ششم، عضو هیئت‌علمی گروه فلسفۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دریافت‌کنندۀ نشان تعلیم و تربیت درجهٔ دو ۲/۴/۱۳۷۴٫
سمت فعلی‌: رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی‌ از آثار: فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی‌، ۱۳۵۹؛ آشنایی با جامعه‌شناسی آموزش و پرورش‌، ۱۳۶۰ـ۱۳۷۰؛ دانش اجتماعی (سال اول و دوم دبیرستان‌)، ۱۳۶۰ـ۱۳۷۱؛ تعلیمات مدنی در تعلیمات اجتماعی سال سوم تا پنجم دبستان‌، ۱۳۶۱؛ دین و سیاست در دانش اجتماعی (سال اول دبیرستان‌)، ۱۳۶۲ـ۱۳۶۹؛ نگاهی به بینش اجتماعی اسلام‌، در دانش اجتماعی‌، ۱۳۶۲ـ۱۳۶۴؛ تعلیمات اجتماعی (سال سوم دورۀ راهنمایی‌)، ۱۳۶۳؛ درس‌هایی از قرآن (سال اول تا چهارم دبیرستان‌)، ۱۳۷۲؛ دانشنامهٔ جهان اسلام‌، ج ۲ تا ج ۶ (زیرنظر)، ۱۳۷۵ـ۱۳۸۰؛ حج‌، نماز بزرگ‌، ۱۳۸۱٫
 
بهاءالدّین خرّمشاهی (۱۳۲۴ ـ قزوین‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد کتابداری‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق: تصدّی فنّی در مرکز خدمات کتابداری‌، ۱۳۵۱ـ۱۳۶۳؛ استادیار پژوهشگاه علوم انسانی‌، مؤسّس بنیاد دایرهالمعارف تشیّع‌، ۱۳۶۱؛ مؤسّس انتشارات فرزان‌، ۱۳۷۳٫
برخی ‌از آثار: کتیبه‌ای برباد، مجموعهٔ شعر نیمایی‌، ۱۳۵۱؛ پوزیتیویسم منطقی‌، ۱۳۶۱؛ ذهن و زبان حافظ، ۱۳۶۱؛ فرهنگ موضوعی قرآن مجید، ۱۳۶۴؛ تفسیر و تفاسیر جدید، ۱۳۶۵؛ چهارده روایت‌، ۱۳۶۶؛ جهان غیب و غیب جهان‌، ۱۳۶۶؛ حافظ‌نامه‌، ۱۳۶۷؛ سیر بی‌سلوک‌، ۱۳۷۰؛ قرآن‌پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی‌)، ۱۳۷۲؛ حافظ از سلسلهٔ بنیان‌گذاران فرهنگ امروز، ۱۳۷۳؛ برگزیده و شرح حافظ، ۱۳۷۳؛ قرآن‌شناخت (مباحثی در زمینهٔ فرهنگ‌آفرینی قرآن‌)، ۱۳۷۴؛ در خاطرۀ شط (مجموعهٔ مقالات از بهاءالدین خرّمشاهی به کوشش روزبه صدرآرا)، ۱۳۷۶؛ دانشنامهٔ قرآن و قرآن‌پژوهی‌، ۱۳۷۷؛ فرصت سبز حیات، ۱۳۷۸؛ چشم‌ها را باید شست، ۱۳۸۰؛ حافظ حافظهٔ ماست، ۱۳۸۲٫
 

محمد دبیرمقدم (۱۳۳۲ ـ کاشان)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان‌شناسی نظری
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۷/۳/۱۳۸۸
سوابق:مدیر گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی دانشگاه ترتبیت مدرس (۱۳۶۷ ـ ۱۳۶۹)، مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۶۹ ـ ۱۳۷۱)، مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۶)، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۵)، عضو هیئت ممیزه و عضو کارگروه تخصصی هیئت ممیزهٔ دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی رشتهٔ زبان‌شناسی، رئیس گروه واژه‌گزینی زبان‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱۳۸۲ تا کنون)، عضو کارگروه هیئت ممیزهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱۳۸۲ تا کنون) و عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی از  آثار: زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه مقاله‌های نخستین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی.

 

حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۴۵ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۶/۳/۱۳۸۹
سوابق: معاون گروه گویش‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳؛ مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶؛ عضو شورای عالی علمی (از ۱۳۸۰) و مدیر بخش‌های ایران‌شناسی (از ۱۳۷۸) و زبان‌شناسی (از ۱۳۸۱) مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی؛ مشاور گروه ادبیات فارسی بنیاد دائره‌المعارف اسلامی در حوزهٔ زبان‌شناسی و گویش‌شناسی از ۱۳۸۰؛ سردبیر مجلهٔ گویش‌شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳؛ عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲؛ عضو شورای برنامه‌ریزی گروه تاریخ (در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش) از ۱۳۸۴؛ مجری و سرویراستار چهار جلد نخست اثری ملی با نام تاریخ جامع ایران از ۱۳۸۰؛ عضو شورای مشاوران نامهٔ پارسی (مجلهٔ شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی) از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷؛ عضو هیأت تحریریهٔ فصلنامهٔ رودکی Рудаки (فصلنامهٔ ادبی ـ فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان) از ۱۳۸۳؛ مدیر و سرویراستار مجموعهٔ Ancient Iranian Studies Series (مجموعهٔ پژوهش‌های ایران باستان)؛ عضو هیئت تحریریهٔ نامهٔ ایران باستان (مجلهٔ بین‌المللی مطالعات ایرانی) از ۱۳۸۳؛ عضو هیئت تحریریهٔ نامهٔ پژوهشگاه (مجلهٔ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) از ۱۳۸۵؛ عضو هیئت تحریریهٔ مجلهٔ ادب‌پژوهی (مجلهٔ دانشگاه گیلان) از ۱۳۸۵؛ عضو هیئت تحریریهٔ Journal of Persianate Studies (انتشارات Brill) از ۲۰۰۸؛ سردبیر مجلهٔ آینهٔ میراث از ۱۳۸۸٫
سمت فعلی‌: مدیر گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی از آثار:  ویرایش علمی: مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۱؛ روایت آذرفرنبغ فرخزادان، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۴؛ مقدمات زبان سنسکریت (جلد ۱)، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۴؛ راهنمای زبان پارتی، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۵؛ چاپ دوم ۱۳۸۸؛ تاریخ زبان‌های ایرانی، مرکز پژوهش زبان‌های دنیا، دانشگاه اوساکا (ژاپن)، (ژانویه ۲۰۰۹) بهمن ۱۳۸۷؛ چاپ دوم، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸؛ سوترهٔ علت و معلول کردار (متنی بودایی به زبان سُغدی)، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۸٫
 

 

 
علی رواقی (۱۳۲۰ـ مشهد)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق‌: استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران‌، صاحب مؤسّسهٔ فرهنگی محمّد رواقی‌.
برخی ‌از آثار: تفسیر قرآن پاک (تصحیح‌)، ۱۳۴۸؛ ترجمهٔ قرآن موزۀ پارس (تصحیح و توضیح‌)، ۱۳۵۵؛ تفسیر بصائر یمینی (تصحیح‌)، ۱۳۵۹؛ واژه‌های ناشناخته در شاهنامه (دفتر اول و دوم‌)، ۱۳۵۲ـ۱۳۵۵؛ دیوان ناصرخسرو، ۱۳۵۲؛ قرآن قدس (پژوهش‌)، ۱۳۶۴؛ ترجمهٔ مقامات حریری (تصحیح و توضیح‌)، ۱۳۶۵؛ داستان‌های شاهنامهٔ فردوسی‌، ۱۳۷۲؛ ذیلی بر فرهنگ‌های فارسی‌، ۱۳۸۲٫
 

 

بهمن سرکاراتی (۱۳۱۶ ـ تبریز)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۱/۴/۱۳۷۰
سوابق‌: استاد رشتهٔ زبان‌های باستانی در دانشگاه تبریز.
سمت فعلی‌: مدیر گروه زبان‌های دانشگاه تبریز.
برخی ‌از آثار: اوستا و هنر نو؛ کارنامهٔ شاهان در روایات سنّتی ایران (ترجمه‌)، ۱۳۵۰؛ دین ایرانی بر پایهٔ متن‌های معتبر یونانی (ترجمه‌)، ۱۳۷۷؛ اسطورۀ بازگشت جاودانی (ترجمه‌)، ۱۳۷۸؛ سایه‌های شکارشده (شامل ۲۰ مقاله‌)، ۱۳۷۸٫ 
 

 

اسماعیل سعادت (۱۳۰۴ ـ خوانسار)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۱۳۷۶
سوابق‌: سردبیری مجلّهٔ معارف‌، تصدّی بخشی از ویرایش مجلّهٔ نشر دانش‌.
سمت فعلی‌: مدیر گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
برخی ‌از آثار: زندگی میکل آنژ، رومن رولان (ترجمه‌)، ۱۳۳۴؛ تلخ‌کامی‌های سوفی‌، کنتس دوسگور (ترجمه‌)، ۱۳۴۲؛ ایزابل‌، آندره ژید (ترجمه‌)، ۱۳۴۳؛ کشفیات نوین در روان‌پزشکی‌، کلیفورد آلن (ترجمه‌)، ۱۳۴۷؛ شیر و جادوگر، سی‌. اس‌. لویس (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۴۹؛ عصر بدگمانی‌، ناتالی ساروت (ترجمه‌)، ۱۳۶۴؛ اخلاق‌، جورج ادوارد مور (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۶۶؛ بخشی از سیر فلسفه در جهان اسلام‌، ماجد فخری (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۷۲؛ از وولف تاکانت‌، بخش اول از جلد ششم تاریخ فلسفه‌، فردریک کاپلستون (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۷۲؛ کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفانی‌، پل لویا (ترجمه‌)، ۱۳۷۳؛ مونتنی‌، پیتربرک (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۷۳؛ سرود نیبلونگن (ترجمه‌)، ۱۳۷۴؛ رساله در اصلاح فاهمه‌، اسپینوزا (ترجمه‌)، ۱۳۷۴؛ اسپینوزا، راجر اسکروتن (ترجمه‌)، ۱۳۷۶؛ در کون و فساد، ارسطو (ترجمه‌)، ۱۳۷۸؛ در آسمان‌، ارسطو (ترجمه‌)، ۱۳۸۰؛ ژان غرغرو و ژان خنده‌رو، کنتس دوسگور (ترجمه‌)، ۱۳۸۱؛ مسئلهٔ اختیار در تفکّر اسلامی و پاسخ معتزله به آن‌، شیخ بوعمران (ترجمه‌)، ۱۳۸۲٫
 
احمد سمیعی گیلانی (۱۲۹۸ ـ رشت‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۴/۱۳۷۰
سوابق‌: عضو گروه ویرایش و از مترجمان فرهنگ آثار در انتشارات سروش و مشاور علمی پژوهشگاه علوم انسانی‌.
سمت فعلی‌: سردبیر نامهٔ فرهنگستان‌، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای عالی ویرایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
برخی‌ از آثار: دلدار و دلباخته‌، ژرژ ساند (ترجمه‌)، ۱۳۴۵؛ خیا‌ل‌پروری‌ها، ژان ژاک روسو (ترجمه‌)، ۱۳۴۵؛ ادبیات ساسانی‌، ۱۳۵۵؛ داتا گنج‌بخش (زندگی‌نامه و تعالیم شیخ ابوالحسن علی‌بن عثمان هجویری‌)، شیخ عبدالرشید (ترجمه‌)، ۱۳۴۹؛ چومسکی‌، جان لاینز (ترجمه‌)، ۱۳۵۷؛ هزیمت یا شکست رسوای آمریکا، ویلیام لوئیس و مایکل له‌دین (ترجمه‌)، ۱۳۶۰؛ ساخت‌های نحوی‌، نُعام چومسکی (ترجمه‌)، ۱۳۶۲؛ آیین نگارش‌، ۱۳۶۶؛ دیدرو، پیتر فرانس (ترجمه‌)، ۱۳۷۳؛ سالامبو، گوستاوفلوبر (ترجمه‌)، ۱۳۷۴؛ شیوه‌نامهٔ دانشنامهٔ جهان اسلام‌، ۱۳۷۵؛ نگارش و ویرایش‌، ۱۳۷۸٫
 
علی‌اشرف صادقی (۱۳۲۰ ـ قم‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان‌شناسی همگانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۴/۱۳۷۰
سوابق‌: عضو هیئت‌علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران‌
سمت فعلی‌: مدیر گروه فرهنگ‌نویسی و مدیر گروه دستور زبان فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، استاد گروه زبان‌شناسی
برخی‌ از آثار: دستور زبان فارسی در ۳ جلد، ۱۳۵۵ـ۱۳۵۷؛ تکوین زبان فارسی‌، ۱۳۵۷؛ لغت فرس اسدی (تصحیح‌)، ۱۳۶۵؛ زبان‌های ایرانی، ارانسکی (ترجمه‌)، ۱۳۶۷؛ یادنامۀ دکتر احمد تفضّلی‌، ۱۳۷۹؛ نگاهی به گویش‌نامه‌های ایرانی‌، ۱۳۷۹؛ مسائل تاریخی زبان فارسی‌، ۱۳۸۰؛ فارسی قمی‌، ۱۳۸۰؛ فرهنگ فارسی مدرسهٔ سپهسالار (تصحیح‌)، ۱۳۸۰٫ 

 

محمود عابدی (۱۳۲۳ ـ چادگان)
 مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاریخ عضویت پیوسته: ۲۷/۳/۱۳۸۸
سوابق: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم. عضو هیئت تحریریهٔ مجلهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم. عضو هیئت تحریرهٔ مجلهٔ مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان و مجلهٔ آیینهٔ میراث.
برخی از آثار: علم و علم‌آموزی در اسلام، درویش گنج‌بخش، یک حرف صوفیانه، فدک در تاریخ (ترجمه)، شیعه و امامت (ترجمه)، اثبات خدا (ترجمه)، جستجویی در نهج‌البلاغه (ترجمه)، نهج‌البلاغه از کیست؟ (ترجمه)، جنگ و صلح ازنظر امام علی علیه‌السلام (ترجمه)، مطلوب کل طالب (تصحیح)، خردنمای جان‌افروز (تصحیح)، نفحات‌الانس (تصحیح)، کلمات علیّهٔ غرا (تصحیح)، تکملهٔ نفحات‌الانس (تصحیح)، فرمان مالک اشتر (تصحیح)، کشف‌المحجوب (تصحیح)، روضه الانوار (تصحیح).
 
 
کامران فانی (۱۳۲۲ ـ قزوین‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد کتابداری‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق‌: عضو هیئت‌علمی کتابخانهٔ ملّی و سرپرست بخش ایران‌شناسی کتابخانهٔ ملّی‌.
برخی‌ از آثار: سرعنوان‌های موضوعی فارسی‌؛ رده‌بندی تاریخ ایران‌؛ رده‌بندی فلسفهٔ اسلامی‌; فرهنگ موضوعی قرآن مجید؛ جنگ جهانی اول و دوم‌؛ دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)؛ دانشنامهٔٔ کودکان و نوجوانان‌؛ علم در تاریخ‌، جان برنال (ترجمه‌)؛ زردشت‌، سیاستمدار یا جادوگر؟، هنینگ (ترجمه‌)؛ سلوک روحی بتهوون‌، سالیوان (ترجمه‌)؛ خطابـهٔ پوشکین‌، داستایوسکی (ترجمه‌)؛ مرغ دریایی‌، آنتوان چخوف (ترجمه‌)؛ آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه‌)؛ موش و گربه‌، گونترگراس (ترجمه‌).
 

 

بدرالزّمان قریب (۱۳۰۸ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان‌های باستانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۱۳۷۶
سوابق‌: استاد بازنشستهٔ گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران‌.
سمت فعلی‌: مدیر گروه زبان‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌.
برخی‌ از آثار: تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی، ۱۳۴۴؛ زبان‌های خاموش (ترجمه‌)، با همکاری دکتر یدالله ثمره، ۱۳۶۵؛ وسنتره جاتکه‌، داستان تولد بودا به روایت سُغدی‌، ۱۳۷۱؛ فرهنگ سُغدی (سُغدی ـ فارسی ـ انگلیسی‌)، ۱۳۷۴؛ تاریخچهٔ گویش‌شناسی در ایران‌، ۱۳۸۱؛ مطالعات سُغدی، ۱۳۸۶؛ پژوهش‌های ایرانی باستان و میانه، ۱۳۸۶٫
 

 

سیّدفتح‌اللّه مجتبائی (۱۳۰۶ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی: دکتری تاریخ و فلسفهٔ ادیان شرق و دکتری ادیان و عرفان تطبیقی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۷۶
سوابق‌: عضو بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و دایره‌المعارف تشیّع؛ مدرّس حکمت شرق در گروه فلسفهٔ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، رایزن فرهنگی ایران در هندوستان‌، ۱۳۵۳ـ ۱۳۵۶؛ استاد تاریخ ادیان و روش‌شناسی و عرفان تطبیقی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی‌.
برخی ‌از آثار: شعر جدید فارسی‌، ا. ج‌. آربری (ترجمه‌)، ۱۳۳۴؛ بوطیقا ـ هنر شاعری (ترجمه‌)، ۱۳۳۷؛ گزیدۀ اشعار رابرت فراست (ترجمه‌)، ۱۳۳۸؛ عصر طلایی یونان و فلسفه و هنر آن‌، ویل دورانت (ترجمه‌)، ۱۳۳۹؛ تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی‌، ا.گ‌. براون (ترجمه‌)، ۱۳۴۱؛ شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان‌، ۱۳۵۲؛ لغت دری، ۱۳۵۶؛ طوطی‌نامه‌، ضیاءالدّین نخشبی‌، ۱۳۷۲؛ رای و برهمن‌، ۱۳۷۴٫
Hindu-Muslim Cultural Relations,1978
 
مهدی محقّق (۱۳۰۸ـ مشهد)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق‌: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم ‌انسانی دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۷؛ مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۷؛ رئیس دانشکدۀ دماوند، ۱۳۵۷؛ مدیرعامل بنیاد دایره‌المعارف اسلامی‌، ۱۳۶۲؛ مشاور علمی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی‌، ۱۳۶۴؛ دریافت‌کنندۀ نشان دانش درجهٔ دو ۴/۱۲/۱۳۷۹ و نشان ادب فارسی درجهٔ یک ۲۱/۱۲/۱۳۸۲٫
سمت ‌فعلی: رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی‌.
برخی ‌از آثار: صرف و نحو و قرائت عربی‌، ۱۳۳۵؛ قرائت و دستور زبان و تاریخ ادبیات فارسی‌، ۱۳۳۵؛ اشترنامهٔ عطّار (تصحیح‌)، ۱۳۳۹؛ پانزده قصیده از ناصرخسرو، ۱۳۴۰؛ السیره‌ الفلسفیه رازی‌، ۱۳۴۳؛ تحلیل اشعار ناصرخسرو، ۱۳۴۴; لسان‌التّنزیل‌، ۱۳۴۴؛ فیلسوف ری‌، محمّدبن زکریای رازی‌، ۱۳۴۹؛ رسالهٔ ابن‌ریحان فی فهرست کتب الرازی (ترجمه‌)، ۱۳۵۲؛ منطق و مباحث الفاظ، ۱۳۵۳؛ همائی‌نامه‌، ۱۳۵۵؛ القبسات میرداماد، ۱۳۵۶؛ شرح بیست‌وپنج مقدّمهٔ ابن‌میمون در اثبات باری‌تعالی‌، ۱۳۶۰؛ طرح تدوین دایره‌المعارف تشیّع‌، ۱۳۶۲؛ یادنامهٔ ادیب نیشابوری‌، ۱۳۶۵؛ مفتاح‌الطّب و منهاج‌الطّلاب‌، ابوالفرج علی‌بن حسین‌بن هندو (ترجمه‌)، ۱۳۶۸؛ الشکوک علی جالینوس‌، محمدبن زکریای رازی (ترجمه‌)، ۱۳۷۲؛ طبّ روحانی رازی (ترجمه و تلخیص‌)، ۱۳۷۲؛ مجموعۀ متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران‌، ۱۳۷۴؛ نظام‌نامهٔ سیاست‌، برگزیده‌ای از سِیَرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی‌، ۱۳۷۵؛ حدوث‌العالم‌، افضل‌الدّین عمربن علی‌بن غیلان (ترجمه‌)، ۱۳۷۷؛ رسالهٔ حنین‌بن اسحاق دربارۀ آثار ترجمه‌شده از جالینوس (مثل عربی به‌همراه ترجمه‌)، ۱۳۷۹؛ شرح کلمه‌الاشراق سهروردی‌، محمودبن مسعود کازرونی معروف به علامه قطب‌الدّین شیرازی‌، ۱۳۷۹٫
 
هوشنگ مرادی کرمانی (۱۳۲۳ ـ کرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی زبان انگلیسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: کارشناسی تهیهٔ گزارش دفتر وزارتی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی (بازنشسته‌)؛ نویسندۀ داستان کودکان‌، مدرّس داستان‌نویسی‌.
برخی‌ از آثار: قصّه‌های مجید؛ بچه‌های قالیباف‌خانه؛ نخل‌؛ مشت بر پوست؛ خمره‌؛ تنور و داستان‌های دیگر؛ کبوتر توی کوزه؛ مهمان مامان؛ مربّای شیرین‌؛ لبخند انار؛ مثل ماه شب چهارده؛ نه ‌تر و نه خشک‌.
 

 

 

حسین معصومی همدانی (۱۳۲۷ـ همدان‌)
مدرک دانشگاهی: دکتری تاریخ و فلسفهٔ علم‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۱۳۷۶
سوابق: عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدرّس تاریخ و فلسفهٔ علم‌، مشاور عالی مرکز نشر دانشگاهی‌، عضو شورای عالی ویرایش صدا و سیما و عضو مرکز تحقیق در تاریخ و فلسفهٔ عربی ـ اسلامی قرون وسطا‌.
برخی‌ از آثار: زندگی‌نامهٔ علمی دانشمندان اسلامی (ترجمه‌)، ۱۳۶۳؛ جزء و کل‌، ورنر هایزنبرگ (ترجمه‌)، ۱۳۶۸؛ فلسفهٔ علوم طبیعی‌، کارل همپل‌، (ترجمه‌)، ۱۳۶۹؛ مردم‌شناسی و هنر، لوی استروس (ترجمه‌)، ۱۳۷۳؛ ترمودینامیک تعادل‌، ادکینز (ترجمه‌)، ۱۳۷۵؛ نسبیت خاص و عام و کیهان‌شناختی‌، ولفگانگ ریندلر (ترجمه‌)، ۱۳۷۵٫
 

 

محمّدعلی موحّد (۱۳۰۳ ـ تبریز)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری حقوق خصوصی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: بازنشستهٔ شرکت نفت‌، وکیل پایه‌یک دادگستری‌، مشاور عالی و رئیس هیئت‌مدیره و عضو اصلی هیئت‌مدیرۀ شرکت نفت از آغاز تأسیس این شرکت تا زمان بازنشستگی‌، معاون اجرایی سازمان اوپک در ژنو.
برخی ‌از آثار: سلوک‌الملوک از فضل‌الله روزبهان خنجی (تصحیح و تعلیق‌)؛ مبالغهٔ مستعار؛ مقالات شمس تبریزی (تصحیح و تعلیق‌)؛ شمس تبریزی؛ ابن‌بطوطه؛ خواب آشفتهٔ نفت‌، دکتر مصدق و نهضت ملّی ایران‌؛ نفت ما و مسائل حقوقی آن؛ درس‌هایی از داوری‌های نفتی‌؛ از هوای حقّ و عدالت‌؛ سفرنامهٔ ابن‌بطوطه (ترجمه‌)؛ مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام‌، دانیل دنت (ترجمه‌)؛ خزران‌، ارتورکستلر (ترجمه‌)؛ چهار مقاله در آزادی‌، ایزیا برلین (ترجمه‌)؛ بهگودت گیتا (ترجمه‌).
 
ابوالحسن نجفی (۱۳۰۸ ـ اصفهان‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق: مدرّس در دانشگاه اصفهان‌، ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۹؛ مدرّس در دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۹ـ ۱۳۵۹؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد ایران‌، ۱۳۵۴ـ ۱۳۵۹؛ سرویراستار دانشنامهٔ جهان اسلام‌، ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷؛ عضو مرکز نشر دانشگاهی در ویرایش و پژوهش‌، عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیما.
برخی ‌از آثار: غلط ننویسیم، فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی، ۱۳۶۶؛ مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، ۱۳۷۱؛ فرهنگ فارسی عامیانه، ۱۳۷۸؛ وظیفهٔ ادبیات، ۱۳۵۶؛ بچه‌های کوچک قرن، کریستیان روشفور (ترجمه)، ۱۳۴۴؛ شیطان و خدا، ژان پل سارْتْر (ترجمه)، ۱۳۴۵؛ گوشه‌نشینان آلتونا، ژان پل سارْتْر (ترجمه)، ۱۳۴۵؛ شنبه و یکشنبه در کنار دریا، روبر مرل (ترجمه)، ۱۳۴۶؛ کالیگولا، آلبر کامو (ترجمه)، ۱۳۴۶؛ ادبیات چیست؟، ژان پل سارْتْر (ترجمه)، ۱۳۴۸؛ استادکاران، آرتور آدامُف (ترجمه)، ۱۳۴۹؛ همان طور که بوده‌ایم، آرتور آدامُف (ترجمه)، ۱۳۴۹؛ پرندگان می‌روند در پرو می‌میرند، رومن گاری (ترجمه)، ۱۳۵۲؛ ژان پل سارْتْر، هِنری پیر (ترجمه)، ۱۳۵۶؛ دربارهٔ نمایش، ژان پل سارْتْر (ترجمه)، ۱۳۵۷؛ نژاد و تاریخ، کلود لوی استروس (ترجمه)، ۱۳۵۸؛ ضدّخاطرات، آندره مالرو (ترجمه)، ۱۳۶۳؛ نویسندگان معاصر فرانسه (برگزیدهٔ داستان‌های کوتاه)، ۱۳۶۶؛ خانوادهٔ تیبو، روژه مارتن دوگار (ترجمه)، ۱۳۶۸؛ وعده‌گاه شیر بلفور (مجموعهٔ داستان)، ژیل پرو (ترجمه)، ۱۳۷۴؛ شازده کوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری (ترجمه)، ۱۳۷۹؛ عیش و نیستی، تیری مونیه (ترجمه)، ۱۳۷۹؛ بیست‌ویک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه، (ترجمه)، ۱۳۸۴؛ گم‌گشته، ژیل پرو (ترجمه)، ۱۳۸۷٫
 
سلیم نیساری (۱۲۹۹ـ تبریز)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری علوم تربیتی ـ زبان‌شناسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: بازرس وزارتی و مشاور وزارت فرهنگ‌، ۱۳۲۸؛ معاون دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شیراز، ۱۳۳۳؛ دانشیار دانش‌سرای عالی تهران‌، ۱۳۳۵؛ رئیس ادارۀ کمک‌های فنّی یونسکو، ۱۳۳۶؛ مدیرکلّ روابط فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش‌، ۱۳۴۴؛ رایزن فرهنگی ایران در ترکیه‌، ۱۳۵۶ـ۱۳۵۸٫
برخی ‌از آثار: تمبرهای ایران‌، ۱۳۴۰؛ تدریس زبان فارسی در دبستان یا آموزش هنرهای زبان‌، ۱۳۴۴؛ نمونه‌هایی از آثار جاویدان شعر فارسی‌، ۱۳۵۰؛ غزل‌های حافظ، ۱۳۵۳؛ کلّیات روش تدریس‌، ۱۳۵۵؛ دفتر دیگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ، ۱۳۷۳؛ دستور خطّ فارسی‌، پژوهشی دربارۀ پیوستگی خطّ فارسی با زبان فارسی‌، ۱۳۷۴؛ نسخه‌های خطّی حافظ (سدۀ نهم‌)، ۱۳۸۰؛ دیوان حافظ، ۱۳۸۱٫ 

 

محمدجعفر یاحقی (۱۳۲۶ ـ فردوس)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۷/۳/۱۳۸۸
سوابق: استاد دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد،بنیان‌گذار و مدیر گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مؤسس و مدیر مرکز خراسان‌شناسی و مدیریت قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان.

برخی از آثار: تفسیر شنقشی، گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم، اقلیم‌های دیگر، تاریخ سیسیل در دورهٔ اسلامی، راهنمای نگارش و ویرایش، ترجمهٔ قرآن ری، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تصحیح)، نهایه المسئول فی روایه الرسول (تصحیح)، تاریخ تفکر اسلامی در هند، سوگنامهٔ سهراب، سرو و تذرو، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، تاریخ ادبیات ایران، بهین‌نامهٔ باستان، جزیرهٔ بی‌آفتاب، آن‌سال‌ها، فرهنگ‌نامهٔ قرآنی، فردوس/ تون، راهنمای توس و سخنی دربارهٔ فردوسی و شاهنامه، دیبای خسروانی، چون سبوی تشنه، پاژ، از جیحون تا وخش، جویبار لحظه‌ها، فرهنگ نام‌آوران خراسان، تاریخ بیهقی (تصحیح).
 
 
اعضای پیوستهٔ خارجی شورا

 

محمّدجان شکوری (۱۹۲۶م‌/ ۱۳۰۵ش ـ دوشنبه‌، تاجیکستان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فیلولوژی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۲/۹/۱۳۷۵
سوابق: عضو پیوستهٔ فرهنگستان علوم تاجیکستان‌
برخی ‌از آثار: ایشان در حدود ۳۴ کتاب و بیش‌از ۴۰۰ مقاله تألیف کرده‌اند.
 

سیّدفضل‌ا‌للّه (سیّدقاسم‌) قدسی (۱۳۴۱ ـ منطقهٔ شولگره‌، استان بلخ‌، افغانستان‌)

مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی مبانی حقوقی اسلامی‌، تحصیلات علوم حوزوی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۵/۲/۱۳۸۲
سوابق‌: عضو انجمن شاعران افغانستان‌، رئیس کتابخانهٔ ملّی افغانستان‌، رئیس ادارۀ شعر و ادب در وزارت اطّلاعات و فرهنگ افغانستان‌.
برخی‌ از آثار: دست‌های خالی (مجموعهٔ شعر) (۱۳۷۱)؛ خاکستر صدا (مجموعهٔ شعر) (۱۳۷۲).
 

 

 

 

غلام سرور همایون (۱۳۰۷ـ کابل‌، افغانستان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۵/۲/۱۳۸۲
سوابق‌: مدیر مجلّهٔ آریانا، استاد دانشگاه در سال ۱۳۴۵ و رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی‌، مدیر مجلّهٔ دانشگاه کابل‌
برخی ‌از آثار: تشکیلات نظامی غزنویان‌، بوسورث (ترجمه‌)، ۱۳۵۲؛ واریانت‌های تاریخ‌نویسی‌، ۱۳۴۵؛ تاریخ بدخشان‌، از قدیم تا سقوط عمارت آن به ‌دست امیر عبدالرحمان‌خان‌، ۱۳۶۰؛ خان‌نامه؛ سفرنامهٔ چهارماهه‌، ۱۳۵۰؛ تحوّل و تکامل حماسه از قدیم تا فردوسی‌، ۱۳۶۵؛ جهان‌بینی حکیم سنایی غزنوی‌، ۱۳۵۶؛ هنر دورۀ کوشانی‌، ۱۳۵۸؛ تاریخ احمدشاهی‌، ۱۳۷۸؛ تکملهٔ ریاض‌الالواح شیخ محمّدرضا کابلی‌، ۱۳۵۶؛ دیوان میرواعظ کابلی‌، ۱۳۷۷؛ هرات در دورۀ تیموری‌.
 

 

دکتر محمّدحسین یمین (۱۳۱۵ ـ چاریکار، استان پروان‌، افغانستان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۵/۲/۱۳۸۲
سوابق‌: استاد زبان و ادبیات فارسی دری دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل‌، رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل‌، مؤسس کرسی فردوسی‌شناسی در دانشگاه کابل‌، مدرّس متون نظم و نثر سبک خراسانی و نظریات ادبی در دانشگاه کابل‌
برخی ‌از آثار: فرهنگ تلفّظ لغات با بیان معانی‌، ۱۳۶۲؛ دستور نگارش برای همه‌، ۱۳۶۴؛ کتاب فونولوژی و مورفولوژی (صرف دری‌)، ۱۳۶۵؛ برخی‌از ویژگی‌های دستوری شاهنامه‌، ۱۳۶۹؛ دستور تاریخی زبان فارسی دری‌، ۱۳۷۶؛ دستور معاصر زبان فارسی دری‌، ۱۳۷۸؛ تاریخچهٔ زبان فارسی دری‌، ۱۳۸۲٫
 
 
اعضای پیوستهٔ درگذشتهٔ شورا

 

احمد آرام (تهران‌، ۱۲۸۳ـ۱۳۷۷)
مدرک تحصیلی: فارغ‌التحصیل مدرسهٔ دارالفنون‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
برخی ‌از آثار: هدیهٔ سال نو؛ نقشهٔ هندسی؛ نقشهٔ آسمان‌؛ اصول علم هیئت‌؛ اصول حفظ‌ الصّحه‌؛ فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی‌؛ ترجمهٔ قرآن مجید؛ معمّاهای منطقی و ریاضی‌، جوزف تیکوساینز (ترجمه‌)؛ نسبیت برای همه، جیمز کولمن (ترجمه‌)؛ گفتار رمضان‌، شیخ‌علی طنطاوی (ترجمه‌)؛ تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن (ترجمه‌)؛ تاریخ علم‌، جورج سارتون (ترجمه‌)؛ پیدایش و مرگ خورشید، ژرژ گاموف (ترجمه‌)؛ مشرق‌زمین گاهوارۀ تمدن‌، ویل دورانت (ترجمه‌)؛ اثبات وجود خدا، جان کلورمونسما (ترجمه‌).
 

 
قیصر امین‌پور (۱۳۳۸ـ گتوند)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق‌: مدرّس و استادیار دانشگاه الزّهرا، سردبیر مجلّهٔ سروش نوجوان‌
برخی ‌از آثار: تنفّس صبح‌، ۱۳۶۳؛ در کوچهٔ آفتاب‌، ۱۳۶۳؛ طوفان در پرانتز، ۱۳۶۵؛ ظهر روز دهم‌، ۱۳۶۵؛ مثل چشمه‌، ۱۳۶۸؛ بی‌بال پریدن‌، ۱۳۷۰؛ گفت‌وگوهای بی‌گفت‌وگو، ۱۳۷۰؛ آینه‌های ناگهان‌، ۱۳۷۲؛ به قول پرستو، ۱۳۷۵؛ گزینۀ اشعار، ۱۳۷۸؛ گل‌ها همه آفتابگردان‌اند، ۱۳۸۰؛ سنّت و نوآوری در شعر معاصر، ۱۳۸۳٫
 

 

 

احمد تفضّلی (اصفهان‌، ۱۳۱۶ـ۱۳۷۵)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۱/۴/۱۳۷۰
برخی ‌از آثار: واژه‌نامهٔ مینوی خِرَد؛ مینوی خِرَد (ترجمه‌)؛ نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار (در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان‌)؛ شناخت اساطیر ایران‌؛ اسطورۀ زندگی زردشت؛ زبان پهلوی‌، ادبیات و دستور آن‌؛ یکی قطره باران‌؛ جشن‌نامهٔ استاد دکتر زریاب خویی‌.
 

 

جواد حدیدی (قم‌، ۱۳۱۱ـ۱۳۸۱)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری ادبیات فرانسه‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۷۶
برخی ‌از آثار: اسلام از نظر ولتر؛ ایران در ادبیات فرانسه‌؛ برخورد اندیشه‌ها؛ میراث سوم‌؛ حدیث عشق در شرق‌؛ از سعدی تا آراگون؛ نگاهی در آینه‌

 

 

 

 

محمّد خوانساری (۱۳۰۰ ـ اصفهان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری منطق و فلسفه‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق‌: استاد بازنشستهٔ دانشکدۀ ادبیات دانش‌سرای عالی‌.
برخی ‌از آثار: صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب‌؛ منطق صوری‌، جلد اول‌، ۱۳۳۸؛ مختارات من الادب الحدیث‌، ۱۳۴۳؛ منطق صوری‌، جلد دوم‌، ۱۳۵۲؛ فرهنگ اصطلاحات منطقی (به‌انضمام واژه‌نامهٔ فرانسه و انگلیسی‌)، ۱۳۷۶٫   

 

 

 

محمّدتقی دانش‌پژوه (آمل‌، ۱۲۹۰ـ۱۳۷۵)

مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی علوم معقول و منقول‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۶۹
برخی ‌از آثار: فهرست کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران‌؛ فصول خواجهٔ طوسی و ترجمهٔ عربی آن‌، رکن‌الدّین محمّدبن علی گرگانی استرآبادی‌؛ جامع التواریخ رشیدی (بخش فاطمیان و صباحیان‌)، رشیدالدّین همدانی‌؛ وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی از آغاز تا سنجر؛ عبّاس اقبال آشتیانی با همکاری یحیی ذکاء؛ معتقد الامامیه‌؛ اخلاق محتشمی‌؛ تحفه در اخلاق و سیاست؛ کتاب‌الاسرار و سرّالاسرار، ابوبکر محمّدبن زکریابن یحیی رازی؛ تجارب شهریاری؛ ذخیرۀ خوارزمشاهی‌، اسماعیل‌بن حسن جرجانی‌؛ بحرالفوائد؛ سوانح الافکار، رشیدالدّین فضل‌الله همدانی‌؛ شرح فارسی شهاب‌الاخبار؛ النّجاه من الغرق فی بحر الضلالات‌، ابن‌سینا.
  
حمید فرزام (۱۳۰۲ ـ کرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق: دبیر دبیرستان فارابی کرج‌، ۱۳۲۴؛ رئیس دبیرستان دولتی تجریش‌، ۱۳۳۳ـ۱۳۴۰؛ مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان‌، ۱۳۵۵ـ ۱۳۵۸؛ استاد متون نظم و نثر دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۶۲ـ۱۳۶۷٫
برخی ‌از آثار: مسافرت‌های شاه‌نعمت‌اللّه ولی و ارزش آن از جهات تربیتی و اجتماعی و سیاسی‌، ۱۳۴۷؛ شاه‌ولی و دعوی مهدویت، ۱۳۴۸؛ اصول اخلاقی اسلامی‌، ۱۳۴۹؛ روابط معنوی شاه‌نعمت‌اللّه ولی با سلاطین ایران و هند، ۱۳۵۱؛ تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه‌نعمت‌اللّه ولی‌، ۱۳۷۴؛ نکته‌ها و نقدها، ۱۳۸۰٫ 

 

 

سیّدمحمّد محیط طباطبایی (زواره‌، ۱۲۸۱ـ۱۳۷۱)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری افتخاری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
برخی ‌از آثار: تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران‌؛ خیّامی یا خیّام‌؛ دیوان خواجهٔ شیراز حافظ; دیوان ملانوعی خبوشانی‌؛ فردوسی و شاهنامه‌؛ گلستان سعدی‌؛ مجموعهٔ آثار میرزا ملکم خان؛ نامه‌های تاریخی و سیاسی سیّدجمال‌الدّین اسدآبادی‌؛ نقش سیّدجمال‌الدّین اسدآبادی در بیداری مشرق‌زمین‌.
 

 

 

مصطفی مقرّبی (تهران‌، ۱۲۹۳ـ۱۳۷۷)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۲/۴/۱۳۷۴
برخی ‌از آثار: تاریخ جهان برای خردسالان‌، ویلیام هیلیر (ترجمه‌)؛ سقوط قسطنطنیه‌، برناردین کیلتی (ترجمه‌)؛ ترکیب در زبان فارسی‌؛ هجده گفتار؛ جلد هجدهم فرهنگ‌نامهٔ فارسی‌، ویژۀ زبان و ادب پارسی با همکاری احمد آرام‌، رضا اقصی‌، محمود بهزاد و نجف دریابندری‌.

 
عبدالقادر منیازوف (۱۹۳۰م‌/ ۱۳۰۹ش ـ تاجیکستان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فیلولوژی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۲/۹/۱۳۷۵
سوابق‌: عضو وابستهٔ فرهنگستان علوم تاجیکستان‌
برخی ‌از آثار: اشعار منتخب (نمونه‌های اشعار استاد عینی‌)؛ کلّیات صدرالدّین عینی‌؛ عینی در خاطرات دوستان و شاگردان (مشارکت در تحریر)، ادیبان تاجیکستان‌. و همچنین در تألیف کتاب‌های زیر همکاری داشته‌اند: کتاب‌های درسی ادبیات دورۀ متوسّطه‌؛ تاریخ معاصر تاجیکستان؛ فرهنگ روسی به تاجیکی‌؛ صرف و نحو تاجیکستان‌؛ فرهنگ زبان تاجیک‌.