سخنرانی دکتر مسعود قاسمی در یازدهمین نشست ماه فرهنگستان

«نگاهی دیگر به شعر رودکی» عنوان سخنرانی دکتر مسعود قاسمی بود که در یازدهمین نشست ماهانهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارائه شد.
    در این جلسه که روز دوشنبه، سیزدهم تیرماه، در کتابخانهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد، دکتر قاسمی ابتدا دشواری​های تصحیح اشعار شعرای دورهٔ اول زبان فارسی را بررسی کرد.
    او سپس شیوهٔ سعید نفیسی را در جمع​آوری اشعار رودکی و تأثیر آن در چاپ​های بعدی اشعار رودکی مورد بررسی قرار داد و در ادامه به معرفی و تصحیح یک دوبیتی از رودکی، در تفسیری ناشناخته، و یک مصراع در کتاب شرح قصیدهٔ فارسی ابوالهیثم پرداخت.
    دکتر قاسمی همچنین برخی از لغات اشعار رودکی را با آنچه در زبان تاجیکی وجود دارد مقایسه کرد و دربارهٔ رواج این واژه‌ها در این زبان نکاتی را توضیح داد. او در ادامه دربارهٔ برخی از لغات و ترکیبات اشعار رودکی توضیحاتی داد و با ذکر چند دلیل، برای آن‌‌ها جایگزین​هایی ارائه کرد. به‌عنوان مثال وی با مقایسهٔ واژه «گردگردان» در اشعار رودکی و فردوسی و تصحیحات دکتر خالقی مطلق و مینوی، به توضیح این ترکیب در بیت «جهان همیشه چنین است گردگردان است/ همیشه تا بود آیینش گردگردان بود»، سرودهٔ رودکی، پرداخت. وی همچنین در بیت «کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم/ عصا بیار که وقت عصا و انبان بود»، که در چاپ‌های رودکی نادرست تعریف شده‌بود، به توضیح ترکیب «عصا و انبان» و همچنین «روزگار کُریزخورده، مغزیدن، دل‌آوَن، دنبهٔ به‌پروار» و غیره پرداخت.
    در یازدهمین نشست ماهانهٔ فرهنگستان دکتر فتح​الله مجتبائی، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر حسن رضائی باغ​بیدی، و دکتر محمد دبیرمقدم، از اعضای پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و همچنین آقایان جعفرشجاع کیهانی، معاون گروه تحقیقات ادبی، ابوالفضل خطیبی، معاون گروه فرهنگ​نویسی، و خانم نسرین پرویزی، معاون گروه واژه​گزینی، و جمعی از پژوهشگران فرهنگستان حضور داشتند.