ادبیات تطبیقی ـ شمارهٔ دو

دومین شمارهٔ ویژه‌نامهٔ ادبیات تطبیقی، از مجموعهٔ ویژه‌نامه‌های مجلهٔ  نامهٔ فرهنگستان، منتشر شد. هدف اصلی این نشریه تبیین قلمرو این رشته و فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد و گسترش آن در ایران است. مخاطبان این نشریه علاقه‌مندان مطالعات ادبی و میان‌رشته‌ای هستند که مایل‌اند به‌صورت روشمند و علمی با این رشتهٔ تحصیلی و این شاخهٔ نوین از دانش بشری بیشتر آشنا شوند.
    این مجله به چاپ مقالات پژوهشی و روشمند، و نیز گزارش‌ها و معرفی و نقد کتاب در قلمرو ادبیات تطبیقی اختصاص دارد و در کلیهٔ زمینه‌ها مطلب می‌پذیرد، از جمله در موضوع روابط و تأثیرات ادبی، نهضت‌های ادبی، انواع ادبی، مضمون‌ها و مایه‌های ادبی، مطالعات ترجمه، ادبیات جهان، ادبیات و جهانی شدن، رابطهٔ ادبیات با سایر شاخه‌های علوم انسانی ـ به‌خصوص سینما، نقاشی، عکاسی، موسیقی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، فرهنگ عامیانه، فلسفه و مطالعات ادیان ـ و علوم دقیق و بررسی تحلیلی وضعیت ادبیات تطبیقی، معرفی انجمن‌های علمی و همایش‌های ملی و بین‌المللی و نقد کتاب‌های ادبیات تطبیقی.
    در بخش مقالات دومین شمارهٔ ویژه‌نامهٔ ادبیات تطبیقی این عناوین به چشم می‌خورد: «پیدایش چهارپاره و جایگاه آن در شعر فارسی»، آمر طاهر احمد؛ «آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در ایران»، علی‌رضا انوشیروانی؛ «تأثیر ابن‌حمّاد جوهری در علم عروض فارسی»، علی‌اصغر قهرمانی؛ «پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در هند»، ناهید حجازی؛ «بحران ادبیات تطبیقی»، رنه ولک، ترجمهٔ سعید ارباب‌شیرانی؛ «تقابل پهلوان ـ فرمانروا در بیلیناهای روسی و شاهنامهٔ فردوسی»، آبتین گلکار؛ «نقش زنان در دو داستان تریستان و ایزوت و ویس و رامین»، علی‌رضا شادآرام، غلامحسین شریفی ولدانی، محمدرضا نصر اصفهانی.
    در بخش گزارش این شماره نیز عناوین ذیل آمده‌است: «انجمن ادبیات تطبیقی بریتانیا»، ناهید حجازی؛ «ادبیات تطبیقی در کره»، چون یانگ ـ آی، ترجمهٔ لاله آتشی.
    بخش سوم این ویژه‌نامه شامل معرفی و نقد چند کتاب در حوزهٔ ادبیات تطبیقی است. سرمقالهٔ این شماره از مجلهٔ ادبیات تطبیقی با عنوان «چالش‌های ادبیات تطبیقی در ایران»، به قلم دکتر علی‌رضا انوشیروانی، عضو وابستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. استاد ابوالحسن نجفی، مدیر گروه ادبیات تطبیقی و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دبیری این نشریه را بر عهده دارد.