به فرهنگ باشد روان تندرست

 

 

به فرهنگ باشد روان تندرست (مقاله‌ها و نقدهای نامهٔ فرهنگستان دربارهٔ شاهنامه)
به کوشش: استاد احمد سمیعی (گیلانی)، ابوالفضل خطیبی
چاپ اوّل/ ۱۳۹۰
شابک: ۴ ـ ۰۶ ـ ۶۱۴۳ ـ ۶۰۰ ـ ۹۷۸

 

مجموعهٔ حاضر شامل تمامی مقالاتی است که در موضوع فردوسی و شاهنامهٔ او، پیش‌تر در مجلهٔ نامهٔ فرهنگستان (شماره‌های ۱-۴۲) منتشر شده‌است. این مجموعه به مناسبت برگزاری همایش بین‌المللی هزارهٔ سرایش شاهنامه (۲۴-۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰) گردآوری شده‌است.
    شمار مقالات مندرج در این مجموعه نشان می‌دهد که فرهنگستان به نشر نتایج شاهنامه‌شناسان تا چه حد علاقه نشان داده‌است. این مجموعه حاوی هفده مقاله، هفت نقد کتاب و پنج یادداشت است که شامل مباحث گوناگون زبانی، اسطوره‌ای، هنری، تطبیقی، متن‌شناختی، و کتاب‌شناختی می‌شود. عناوین مقالات مندرج در این مجموعه عبارت است از: «هَزَربَد در شاهنامهٔ فردوسی: یکی از مناصب ناشناختهٔ دوران ساسانی»، احمد تفضلی؛ «چند واژهٔ عالمانه از پهلوی در شاهنامه»، احمد تفضلی؛ «زنان شاهنامه در داستان‌های فرانسوی»، جواد حدیدی؛ «شاهنامهٔ تصنیف ابوالقاسم طوسی متخلص به فردوسی»، سیلوستر دو ساسی؛ «بازشناسی بقایای افسانهٔ گرشاسب در منظومه‌های حماسی ایران»، بهمن سرکاراتی؛ «کیار»، علی‌اشرف صادقی؛ «فرضیه‌ای دربارهٔ مادر سیاوش»، سجاد آیدنلو؛ «موی بر میان بستن (آیین ویژهٔ سوگواری در شاهنامه و متون ایرانی)»، سجاد آیدنلو؛ «شیده، واژه‌ای نادر در شاهنامه»، سجاد آیدنلو؛ «پژوهشی در باب القاب تهمورث: زیناوند، دیوبند، دیباوند، زیباوند»، محمدحسن ابریشمی؛ «گناه بخت من است این گناه دریا نیست (بررسی قطعه‌ای منسوب به فردوسی)»، جواد بشری؛ «نگاهی به فرهنگ‌های شاهنامه (از آغاز تا امروز)»، ابوالفضل خطیبی؛ «یکی نامه بود از گه باستان (جستاری در شناخت منبع شاهنامهٔ فردوسی)»، ابوالفضل خطیبی؛ «هویت ایرانی در شاهنامه»، ابوالفضل خطیبی؛ «شاهنامه و فرهنگ‌نویسی فارسی»، ابوالفضل خطیبی؛ «نام دژی در شاهنامه»، زهره زرشناس؛ «فردوسی، استاد تراژدی» محمود صناعی؛ «مقدمهٔ قدیم شاهنامه»، ولادیمیر مینورسکی؛ «تهمینه (تهمیمه) کیست؟ پژوهشی در اسطوره‌شناسی تطبیقی»، بهار مختاریان؛ «مَرداس، نیک‌مرد آدم‌خوار!»، بهار مختاریان؛ «گاو بَرمایه، گرز گاوسر و ماه‌پیشانی»، بهار مختاریان؛ «کُندرو یا کَندرو؟ تحقیقی پیرامون یک نام خاص در شاهنامهٔ فردوسی»، چنگیز مولائی؛ «نگاهی به روش‌های ارجاع به منابع در شاهنامه»، اکبر نحوی؛ «حکایت همچنان باقی‌ست (حدیث به سرقت رفتن شاهنامهٔ بایسنقری)»، محمدرضا نصیری؛ «مقایسهٔ داستان بهرام چوبینه با تراژدی مکبث»، محمدکاظم یوسف‌پور.