تفاهم‌نامهٔ همکاری با فرهنگستان علوم اتریش

 
در جلسه‌ای که روز شنبه، نوزدهم آذرماه، در دفتر ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد، فرهنگستان میزبان دکتر فلوریان شوارتس،  رئیس پژوهشکدهٔ ایران‌شناسیِ فرهنگستان علوم اتریش بود. در این جلسه، علاوه بر دکتر غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان، و دکتر شوارتس، آقایان دکتر علی‌اشرف صادقی، عضو پیوسته و مدیر گروه فرهنگ‌نویسی، و دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان نیز حضور داشتند.
    پژوهشکدهٔ ایران‌شناسی فرهنگستان علوم اتریش مؤسسه‌ای است که در حوزه‌های مختلف ایران‌شناسی مانند تاریخ، فرهنگ، تمدن و دیگر وجوه آن فعالیت می‌کند.
    در پایان این نشست تصمیم گرفته شد که تفاهم‌نامه‌ای میان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان علوم اتریش، در خصوص همکاری‌های مشترک به امضا برسد. به‌عنوان نخستین همکاری مشترک پس از این توافق، قرار بر این شد که فرهنگ فارسی ـ آلمانی با هزینهٔ مشترک، در ایران منتشر شود.
    ارتباط میان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشکدهٔ ایران‌شناسی اتریش از طریق پیوندهای الکترونیکی و ارسال منشوراتِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دیگر راه‌های ارتباطی، از جملهٔ توافق‌های این جلسه بود.