چهاردهمین نشست ماهانه

 
روز دوشنبه، بیست‌وهشتم آذر‌ماه، چهاردهمین نشست ماهانهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. در این نشست سرکار خانم دکتر فریبا شکوهی، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه دانشنامهٔ تحقیقات ادبی، به سخنرانی در موضوع «مشکلات تصحیح ترجمۀ تفسیر طبری» خواهد پرداخت.
    در این نشست دربارهٔ موضوعاتی چون امکان به‌کارگیری روش­های مرسوم تصحیح متون عوامل مؤثر در تصحیح این متن، اختلاف میان نسخه­ها در حوزۀ واژگان و ساخت­های نحوی و میزان و منشأ آن‌ها، بررسی امکان وجود تحریرهای متفاوت از این اثر، تأثیر گونۀ زبانی کاتبان در نسخه‌های متعدّد این متن، و مسئلهٔ انتخاب نسخهٔ اساس در مجلدات مختلف این ترجمه بحث خواهد شد.
    چهاردهمین نشست ماهانهٔ فرهنگستان از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ روز دوشنبه در محل کتابخانهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود.