برگزیدگان هشتمین جشنوارهٔ نقد کتاب

 
هشتمین دورهٔ جشنوارهٔ نقد کتاب، با حضور برخی از مسئولان و اهالی قلم در عرصهٔ نقد، عصر روز دوشنبه، بیست‌وهشتم آذرماه، در سالن اجتماعات سرای اهل قلم، با معرفی آثار برگزیده و شایستهٔ تقدیر به کار خود پایان داد.
    به گفتهٔ علی شجاعی صایین، مدیر عامل مؤسسهٔ خانهٔ کتاب، امسال مقالات پنجاه نشریه، اضافه بر سال پیش، بررسی و مقالات برگزیده از بین ۲۱۷ نشریه انتخاب شد. 
    در مراسم پایانی این جشنواره، در بخش ادبیات فارسی، دو مقاله به طور مشترک برگزیده شد:
    ۱٫ «بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع تاریخ ادبیات ایران»، به قلم کاووس حسنْ‌لی و مصطفی صدیقی، منتشرشده در پژوهش‌نامهٔ زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)،شمارهٔ ۱۵، پاییز ۱۳۸۹٫
    ۲٫ «لزوم بازنگری در تصحیح قصص‌الانبیای نیشابوری»، نوشتهٔ اکرم‌السادات حاجی‌سیدآقایی، پژوهشگر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، منتشرشده در ضمیمهٔ مجلهٔ  آینهٔ میراث، سال هشتم، شمارهٔ ۲۱، ۱۳۸۹٫
    همچنین در حوزهٔ تاریخ و جغرافیا دو مقاله به‌صورت مشترک برگزیده شدند:
    ۱٫ «تقویم‌التواریخ و کشفُ‌ الظنونِ کاتبِ چلَبی (۱ و ۲)»، به قلم دکتر محسن ذاکرالحسینی، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، منتشرشده در مجلهٔ نامهٔ فرهنگستان، شمارهٔ ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
    ۲٫ «ناگفته‌‌هایی از تاریخ معاصر آذربایجان»، نوشتهٔ رحیم نیک‌بخت، مجلهٔ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارهٔ ۱۵۰، آبان ۱۳۸۹٫
    در گروه ادبیات فارسی، شاخهٔ زبان‌شناسی نیز مقالهٔ «واژگانی برای زبان فارسی»، نوشتهٔ امید طبیب‌زاده، منتشرشده در مجلهٔ دستور، ویژه‌نامهٔ مجلهٔ نامهٔ فرهنگستان، شمارهٔ ۶، اسفند ۱۳۸۹به‌عنوان مقالهٔ برتر برگزیده شد.