فرهنگ توصیفی زیست‌فنّاوری

 
بشر علاوه بر تلاش برای گسترش مرزهای دانش، همواره بر کاربردهای فنّاورانۀ علوم افزوده‌است؛ به شکلی که هرروزه از روش‌های جدیدتری بهره‌مند می‌شود که همگی ریشه در نگرش کاربردی به علوم بنیادی دارند. همین تلاش کاربردی و فن‌محور، باعث ظهور و تکوین دانش زیست‌فنّاوری (biotechnology) شد. اهمیت این گرایش نسبتاً جوان و رو به رشد زیست‌شناسی مؤلفان این اثر را بر آن داشت تا مجموعه‌ای کامل و درعین‌حال بهینه، از مفاهیم و واژگان آن را گرد آورند. اثر حاضر از سال ۱۳۸۶ در قالب طرحی پژوهشی در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، آغاز شد.
    فرهنگ حاضر به گونه‌ای طراحی و تدوین شده‌است که نیازهای متخصصان و آموزندگان رشتۀ زیست‌فنّاوری و رشته‌های وابسته را برآورده کند. در این فرهنگ، نیازهای زیست‌فنّاورانۀ کلیهٔ گرایش‌های متعدد رشته‌های علوم زیستی، پزشکی و پیراپزشکی ـ از علوم گیاهی تا تغذیه و فناوری غذایی ـ مدّ نظر بوده و درعین‌حال، ماهیت بنیادی اثر که شمول بر پیکرۀ کاملی از واژگان متعلق به زمینۀ زیست‌فنّاوری است، حفظ شده‌است. پیکرۀ واژگان مجوعهٔ حاضر بر اساس مفاهیم پرکاربرد و بنیادی زیست‌فنّاوری، علوم سلولی و مولکولی و ژن‌شناسی طراحی شده و به حیطه‌های کاربردی همچون کشت سلول و درمان و صنایع وابسته به زیست‌فنّاوری بسط داده شده‌است. در طول انتخاب پیکره سعی شده که به تمامی گرایش‌های وابسته توجهی یکسان شود. در مرحلهٔ معادل‌گزینی نیز سعی شده‌است که از مصوّبات مقبول و موفق فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود و تعریف‌نگاری نیز با دیدگاهی علمی، ساده و شفاف انجام شده‌است. همچنین، واژگان دارای بیش از یک مفهوم، به همان تعداد تعریف‌نگاری شده‌اند.
     فرهنگ توصیفی زیست‌فنّاوری، نوشتهٔ گروهی از مؤلفان، از جمله دکتر سعید حسامی تکلو و خانم عاطفه قنبری، از پژوهشگران گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که انتشارات فرهنگ معاصر آن را در ۳۰۰ صفحه و با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، به بهای ۹۰۰۰۰ ریال منتشر کرده‌است.