واژه‌گزینی در ایران و جهان

 
مجموعهٔ حاضر حاصل طرحی است دکتر رضا منصوری آن را در اوایل دههٔ هفتاد، با همین عنوان، برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجرا کرده‌بود. نتیجهٔ آن طرح که در فرهنگستان بایگانی شده‌بود، در نیمهٔ دوم دههٔ هفتاد پی گرفته شد و مطالبی به آن افزوده شد که عمدتاً مبتنی بر تجربه‌های واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. مجموعهٔ این مطالب گردآوری‌شده کمابیش همان است که در کتاب واژه‌گزینی در ایران و جهان آمده‌است.
    این مجموعه شامل شش بخش کلی است که عبارت‌اند از: تحلیل تاریخی زبان فارسی (مقایسهٔ حرکت‌های فرهنگی قرن‌های اولیهٔ بعد از هجرت و دوران اخیر، مرحله‌های نثر نوین فارسی در دوران اخیر، نادیده‌انگاری، بهت، خودیافت، آگاهی)؛ اطلاق کلمه بر مفهوم و شیء در زبان روزمره (تأخر فرهنگی و وابستگی به بیگانگان، نادیده‌انگاری و لَختی فرهیختگان، شیک‌گرایی، بیگانه‌زدگی)؛ زبان علم و فن (واژه‌های روزمره و واژه‌های فنی، پیچیدگی در واژه‌های علمی و فنی، رشد در مفاهیم و واژه‌های فنی، توجه کاربران به زبان فنی، آسیب‌شناسی)؛ زبان و تفکر؛ تجربهٔ کشورهای دیگر (مرکز بین‌المللی واژه‌شناسی «اینفوترم»، شبکهٔ بین‌المللی واژه‌شناسی «ترم‌نِت»، واژه‌گزینی در اروپای متحد، واژه‌گزینی در ایسلند، هند و پاکستان، روسیه، کشورهای عربی، ژاپن، چین، مالزی و اندونزی)؛ برنامه‌ریزی برای زبان و واژه‌گزینی (زبان فارسی و زبان علم استاندارد در ایران؛ زبان علم معیار، کار واژه‌گزینی و استانداردسازی واژه‌ها، روش کار، شیوهٔ بررسی و گزینش، اولویت‌ها، واژه‌نگاری). در پایان کتاب بخش‌های منابع، کتاب‌شناسی واژه‌شناسی و واژه‌گزینی، سیاههٔ مقدماتی واژه‌بانک‌ها و فرهنگ اصطلاحات آمده‌است.
    کتاب واژه‌گزینی در ایران و جهان، نوشتهٔ دکتر رضا منصوری، عضو وابستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که انتشارات فرهنگستان آن را در ۲۲۵ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به بهای ۷۰۰۰۰ ریال منتشر کرده‌است.