ابلاغ واژه‌های مصوّب فرهنگستان به نهادهای دولتی

 
ابلاغیهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، همراه با متن هشتمین دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب، در روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و طی حکمی به امضای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به همهٔ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ شد. در حکم رئیس جمهوری آمده‌است:
    نظر به اینکه صیانت از حریم زبان پارسی درحقیقت صیانت از فرهنگ متعالی ایران‌زمین است که در ظرف این زبان، در طی قرون و اعصار، تبلور یافته و در خدمت بالندگی اندیشه و استعدادهای الهی مردمان این دیار شده‌است، و اهتمام ویژه به کاربرد واژه‌های فارسی گامی مؤثر در این راستاست، لذا در اجرای تبصرهٔ (۱) ماده‌واحدهٔ قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوّب ۱۳۷۵ ـ و ضمن ابلاغ هشتمین دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به شرح پیوست، جهت اجرا انتظار دارد همه و در تمام سطوح توجه ویژه به این موضوع معمول نمایند.
    ابلاغیهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، همراه با متن هشتمین دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب، در شمارهٔ ۱۹۳۸۳ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، به تاریخ بیست‌وهشتم شهریورماه ۱۳۹۰ انتشار یافته‌است.