بیست‌ونهمین نشست ماهانه برگزار می‌شود

 
روز دوشنبه، دهم تیر‌ماه، بیست‌ونهمین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر حسن انوری، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «ایران و جهان ایرانی» سخن خواهد گفت.
    بیست‌ونهمین نشست ماهانۀ فرهنگستان از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۱۵ روز دوشنبه، ۹۲/۴/۱۰ در محل کتابخانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. شرکت در این سلسله نشست‌ها برای عموم آزاد است.