سی‌وششمین نشست ماهانه

 
روز دوشنبه، اوّل اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، سی‌وششمین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. در این نشست دکتر سلیم نیساری، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «نگاهی به کتاب تبصره‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ و نقش حروف کرسی در املای کلمات فارسی» سخنرانی کرد. در ابتدای این نشست، به مناسبت مصادف شدن با روز بزرگداشت سعدی، دکتر محسن ذاکرالحسینی، عضو هیئت علمی فرهنگستان، ابیاتی از بوستان سعدی را قرائت کرد و پس از آن دکتر محمد دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با ارائۀ توضیحاتی دربارۀ موضوع بحث این نشست و سوابق پژوهشی دکتر نیساری در زمینۀ حافظ‌پژوهی و دستور خط فارسی، از وی دعوت کرد تا سخنرانی خود را ارائه کند.
    دکتر نیساری سخنرانی خود را به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست سخنرانی وی دربارۀ کتاب تازه منتشرشدۀ تبصره‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ و همراه با توضیحاتی دربارۀ بخش‌های مختلف این کتاب بود. دکتر نیساری کتاب مذکور را در در هفت گفتار نگاشته است که عناوین آن‌ها عبارت است از: آغاز تدوین دیوان حافظ؛ دورۀ تکثیر دیوان حافظ به روش دست‌نویسی؛ دورۀ رواج چاپ؛ نکاتی دربارۀ شناسائی نسخه‌های خطی سدۀ نهم؛ از سخن حافظ تا ضبط نسخه‌های خطی و از ضبط نسخه‌های خطی تا نمونه‌های چاپی؛ ضوابط تدوین غزل‌های حافظ؛ و مروری بر سه متن از دیوان حافظ.
    وی در بخش دوم سخنرانی خود به بررسی نقش حروف کرسی در املای کلمات فارسی پرداخت و نکاتی را دربارۀ اشتباهات مرسوم در نام‌گذاری این حروف و مشکلات پیش‌آمده در رسم‌الخط و تفاوت‌های نگارش کلمات در فارسی و عربی و دیگر مسائل مربوط به حروف کرسی بیان کرد.
    سی‌وششمین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور شماری از اعضای پیوسته و وابستۀ فرهنگستان، از جمله استاد احمد سمیعی (گیلانی)، دکتر غلامعلی حدّاد عادل، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر فتح‌الله مجتبائی، دکتر علی‌اشرف صادقی و دکتر ژاله آموزگار و همچنین برخی از پژوهشگران فرهنگستان و علاقه‌مندان برگزار شد. بخش پایانی این نشست به جلسۀ پرسش و پاسخ اختصاص داشت.