نشست‌های ماهانۀ فرهنگستان در سال ۱۳۹۳

 
عناوین و سخنرانان نشست‌های ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا پایان سال ۱۳۹۳ اعلام شد. بر این اساس، ۱۰ نشست در طی سال جاری برگزار خواهد شد، که نخستین نشست در موضوع «نگاهی به کتاب تبصره‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ و نقش حروف کرسی در املای کلمات فارسی» و با سخنرانی دکتر سلیم نیساری در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه برگزار شد.
    بنا به گزارش معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان، پس از برگزاری نخستین نشست، دکتر سجاد آیدنلو، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اورمیه، در موضوع «زرین‌قبانامه، منظومۀ پهلوانی ناشناخته»، در تاریخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه دومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در سال جاری و درمجموع، سی‌وهفتمین نشست را برگزار خواهد کرد.
    نام دیگر سخنرانان نشست‌های ماهانۀ فرهنگستان در سال ۱۳۹۳ عبارت است از: فرزین غفوری؛ دکتر علی رواقی؛ استاد احمد سمیعی (گیلانی)؛ دکتر سید احمدرضا قائم‌مقامی؛ دکتر محمدرضا ترکی؛ دکتر شهرت معرفت و دکتر تهمینه عطایی؛ دکتر هدی سیّدحسین‌زاده؛ و دکتر سید محمد صاحبی.
    تا کنون سی‌وشش نشست از سلسله نشست‌های ماهانهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شده است.