خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۳۹

 سی‌ونهمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (آبان ۱۳۹۶) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: آموزش زبان‏های محلی و مخاطرات پیش رو (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ «ترویج زبان و ادبیات فارسی و نقش المپیاد ادبی درآن» (تمنا گل‌بابایی)؛ گفت‌وگو با مؤلفان کتاب‌های درسی (۲۷): پریچهر جبلی آده (گیتی قریب)؛ گزارش شصت‌و‌نهمین و هفتادمین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ واژه‌گزینی و کارکردهای چندگانۀ آن، زبان فارسی به‌عنوان زبان میانجی در شبه‌قارۀ هند (زهرا زندی‌مقدم)؛ لذت خواندن برای فارسی‌آموزان سطح پیش‌میانی و میانی، مینا ۱ برای فارسی‌آموزان سطح مقدماتی (دکتر ابوالقاسم غیاثی زارچ)؛ معرفی مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ۱. واژه‌های عمومی؛ ۲. واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی (شیما شریفی)؛ آشنایی با مدارس ایران (۷): مدرسۀ شوکتیۀ سربیشه (آذین ناصح)، آموزش‌وپرورش نوین در شهرستان قاین (آذین ناصح و نگین ناصح)؛ نقد و تحلیل متون درسی (۱۱): درس «قاضی بُست» سال یازدهم (عبدالحسین موحد)؛ کارگاه نویسندگی دانش‌آموزان (۹): فرهنگ لغات خودمانی (سید رضا باقریان موحد)؛ «جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات» در سال ۱۳۹۶، نشست مطبوعاتی جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات، بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، برگزاری نخستین کارگاه آموزشی زبان فارسی (در جایگاه زبان علم) با عنوان «کارسوق واژه‌گزینی»، پیام تسلیت دکتر حداد عادل به مناسبت درگذشت پروفسور خدایی شریف، ماهنامۀ انشا و نویسندگی شمارۀ ۸۴ منتشر شد، بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر، شعر پایانی: انگاسی (نیما یوشیج).
    علاقه‌مندان می‌توانند سی‌ونهمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان و همچنین شماره‌های پیشین آن را از نشانی زیر بارگیری کنند: