اعطای تقدیرنامۀ فراهمایی آموزش زبان و ادبیات فارسی به استاد مرادی کرمانی

 
جمعه، دهم آذرماه ۱۳۹۶، اولین فراهمایی آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کمبریج برگزار شد. در این مراسم به پاس پنجاه سال تلاش استاد هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در زمینۀ داستان‌نویسی و نقش ممتاز او در توسعۀ زبان و ادبیات فارسی، با اعطای تقدیرنامه‌ای از وی قدردانی شد.
    استاد هوشنگ مرادی کرمانی در این فراهمایی با بیانی شاعرانه و هنرمندانه، با ذکر داستان‌های کوتاهی از قصه‌های پرندگان روستای کودکی خود گفت: «ما در روستایمان با پرنده‌ها حرف می‌زنیم. با درخت‌ها، با جانوران، با کوه‌های بلند و سنگی، با ستاره‌ها، با تکه‌های ابر که در آسمانِ بلند و آبی شناورند حرف می‌زنیم.»
    وی سپس با زبانی شعرگونه ادامه داد: «ما ایرانیان در سرزمین قصه‌ها و تصویرهای ناب و تلخ و شیرین و رنگین، خیال‌های شاعرانه و تفسیرهای شعرگونه زندگی می‌کنیم و پشت زندگی و کار و بار هر پرنده، هر حیوان و هر درخت، قصه و شعر و خیالی پنهان کرده‌ایم.»
    در پایان این عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، باتوجه‌به حاکمیت عصر ماشین و شبکه‌های مجازی، نسبت به روایت و نوشتن داستان‌های زیبا دربارۀ طبیعت اظهار نگرانی کرد.