هفتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

هفتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود
 
دوشنبه، بیست ‌و هفتم آذرماه ۱۳۹۶، هفتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر ایلمیرا دادور، استاد دانشگاه تهران، در موضوع «نظریۀ سفر و تصویرشناسی در سفرنامه‌ها: تحلیل موردیِ نگاه نخستین و نگاه پایانی» سخنرانی خواهد کرد.
     هفتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۱۵ روز دوشنبه، بیست ‌و هفتم آذرماه ۱۳۹۶، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. شرکت در این سلسله نشست‌ها برای عموم آزاد است.
    نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، خروجی کتابخانۀ ملّی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقۀ سوم.