نخستین جلسۀ کارگروه ششمین جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

 
چهارشنبه، بیستم‌ دی‌ماه ۱۳۹۶، نخستین جلسۀ کارگروه ششمین جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.
    در این جلسه پس از ارائۀ گزارش مختصری از روال برگزاری پنجمین دورۀ جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات در سال گذشته، اعضای کارگروه به بررسی برگۀ ارزیابی داوران جایزه پرداختند.
    از جملۀ نکات قابل توجه در این دوره افزوده شدن نشریات گروه کودک و نوجوان به جایزۀ فرهنگستان است. به همین مناسبت جلسۀ مذکور با حضور آقایان استاد هوشنگ مرادی‌کرمانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان و نویسندۀ داستا‌های کودک و نوجوان، اسدالله شعبانی، شاعر کودک، و شهرام اقبال‌زاده برگزار شد.
    دیگر اعضای کارگروه تخصصی جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات عبارت‌اند از: دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر حسن ذوالفقاری، استاد موسی اسوار، دکتر محمدرضا ترکی، دکتر محمود اسعدی، خانم نسرین پرویزی، دکتر مریم دانشگر، ایرج فرجی، فرناز صادقی و مرتضی قاسمی.
    جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات هر سال هم‌زمان با جشنوارۀ مطبوعات و خبرگزاری‌ها به نشریات و خبرگزاری‌هایی که بیشترین امتیاز را در حوزۀ درست‌نویسی و رعایت مصوبات فرهنگستان به دست‌ آورده‌اند اعطا می‌شود.