کارگاه آموزشی رؤسای انجمن‌های علمی سرگروه‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 
دوشنبه،بیست و پنجم دی‌ماه ۱۳۹۶، سرگروه‌های آموزشی و رؤسای انجمن‌های علمی درس زبان و ادبیات فارسی سراسر کشور، با حضور در فرهنگستان، ضمن بازدید از کتابخانۀ فرهنگستان و نمایشگاه کتاب‌های درسی، در کارگاه واژه‌گزینی شرکت کردند.
    در ابتدای برنامه دکتر حسن ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، توضیحاتی را دربارۀ گروه‌های فرهنگستان ارائه کرد و سپس خانم میترا محبیان، کتابدار مسئول، دربارۀ کتاب‌های موجود در فرهنگستان و چگونگی جمع‌آوری مجموعه‌های نفیس کتاب‌های خطی و چاپ‌های سنگی و تاریخچۀ تأسیس کتابخانه به‌تفصیل شرح داد. پس از آن میهمانان فرهنگستان قسمت‌های مختلف کتابخانه را، ازجمله بخش نگهداری نسخ خطی، بازدید کردند.
    در ادامه سرگروه‌های آموزشی و رؤسای انجمن‌های علمی درس زبان و ادبیات فارسی در دورۀ واژه‌گزینی که در سالن شورای فرهنگستان برگزار شد شرکت جستند. در این دوره دکتر رضا عطاریان دربارۀ تاریخچۀ واژه‌گزینی و دوره‌های مختلف آن توضیحاتی ارائه کرد.
    پس از آن خانم نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی،دربارۀ کارگروه‌های واژه‌گزینی و شوراهای هماهنگی، گردش کار در گروه واژه‌گزینی و جمع‌آوری اطلاعات مختلفی که برای هر واژه در کاربرگه‌های مخصوص آورده می‌شود توضیح داد.
در ادامۀ این نشست دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دربارۀ وظایف متنوع فرهنگستان به‌تفصیل سخن گفت.
    در پایان دکتر ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، ضمن تشریح فعالیت‌های گروه، گزارش جامعی از ارزشیابی‌های کنکور سراسری و طرح ارزشیابی مهارت‌های زبانی و ادبی ارائه کرد که این گزارش نشان‌دهندۀ وضعیت بسیار بد مهارت‌های دانش‌آموزان در این درس بود.
    پس از ارائۀ این گزارش و پایان کارگاه آموزشی، رؤسای انجمن‌های علمی درس زبان و ادبیات فارسی و سرگروه‌های آموزشی به بازدید کتابخانۀ ملی و باغ کتاب رفتند.