خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۱

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۱
 
چهل و یکمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (دی ۱۳۹۶) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: آموزش زبان انگلیسی در دبستان (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ نقش دکتر فتح‌الله مجتبائی در تألیف کتاب‏های درسی فارسی و دستور دبیرستان‌ها (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ گفت‌وگو با مؤلفان کتاب‌های درسی (۲۹): دکتر فتح‌الله مجتبائی (گیتی قریب)؛ معرفی کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان (زهرا زندی مقدم)؛ معرفی مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ۱. واژه‌های عمومی؛ ۲. واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی (شیما شریفی)؛ آشنایی با دانشگاه‌های ایران (۳۰): دانشگاه خلیج‌فارس (آذین شهریاری فرد)؛ نقد و تحلیل متون درسی (۱۳): درس «پروردۀ عشق» سال یازدهم (عبدالحسین موحد)؛ کارگاه نویسندگی دانش‌آموزان (۱۱): گسترش شخصیت (سید رضا باقریان موحد)؛ آشنایی با مراکز آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی (۱): مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا (آذین شهریاری‌فرد)؛ نقد و تحلیل متون درسی (۱۲): درس «در کوی عاشقان» سال یازدهم (عبدالحسین موحد)؛ کارگاه نویسندگی دانش‌آموزان (۱۰): اگرنویسی‌های اخلاقی (سیدرضا باقریان موحد)؛ کارگاه آموزشی رؤسای انجمن‌های علمی سرگروه‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، استاد اسماعیل سعادت و دکتر حسین معصومی همدانی، برگزیدگان جشنوارۀ فارابی، نخستین جلسۀ کارگروه ششمین جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات، گزارش مراسم رونمایی مثنوی معنوی،برگزاری نمایشگاه کتاب‌های درسی دورۀ قاجار در دانشگاه تهران، هفتاد و دومین نشست ماهانۀ فرهنگستان فرهنگ توصیفی اصطلاحات دیوانی دورۀ تیموریان شبه‌قاره عصر اکبرشاه گورکانی (حکومت: ۹۶۳-۱۰۱۴ ق/۱۵۵۵-۱۶۰۵ م) (دکتر ثریا پناهی)، هفتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان نظریۀ سفر و تصویرشناسی در سفرنامه‌ها: تحلیل موردی نگاه نخستین و نگاه پایانی (دکتر ایلمیرا دادور)، هفتاد و چهارمین نشست ماهانۀ فرهنگستان دیوان سید حسن غزنوی، نویافته‌ها و تصحیح مجدد (دکتر عباس بگ‌جانی)، ماهنامۀ انشا و نویسندگی شماره ۸۵ (آبان ۱۳۹۶) و ۸۶ (آذر ۱۳۹۶) منتشر شد، بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر، معلمان شاعر: معرفی دکتر سیدمجید جوادی زاویه به همراه گزیدۀ اشعار (داریوش گودرزی)، روزشمار رویدادهای ادبی آذر ۱۳۹۶ (علی زارعی مزدآبادی)، شعر پایانی: خانه (خسرو فرشیدورد)
    علاقه‌مندان می‌توانند چهل و یکمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان و همچنین شماره‌های پیشین آن را از نشانی زیر بارگیری کنند:

http://www.persianacademy.ir/fa/azx.aspx