پیام تسلیت فرهنگستان به مناسبت درگذشت دکتر وحیدیان کامیار

 
استاد ارجمند، دکتر تقی وحیدیان کامیار، پس از عمری تحقیق و تألیف در زبان‌شناسی و دستور زبان و صنایع ادبی، دار فانی را بدرود گفت. فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت ایشان را به بازماندگان و دوستان و شاگردانشان تسلیت می‌گوید و از خداوند برای آن مرحوم آرامش روان طلب می‌کند.
    شادروان دکتر تقی وحیدیان کامیار (زادۀ ۴ بهمن ۱۳۱۳)، زبان‌شناس و استاد پیش‌کسوت دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در سن ۸۳سالگی درگذشت. وی در طول سالیان عمر پربار خود تألیفات متعددی داشت که از جملۀ آن‌هاست: دستور زبان عامیانۀ فارسی، دستور فارسی با روش نو، بررسی وزن شعر عامیانۀ فارسی، وزن و قافیۀ شعر فارسی، نوای گفتار در زبان فارسی، بدیع: از دیدگاه زیبایی‌شناسی، فرهنگ قافیه در زبان فارسی، ادبیات فارسی ۱، دورۀ پیش‌دانشگاهی رشتۀ ادبیات و علوم انسانی، دستور زبان فارسی گفتاری، فرهنگ نام آوایی فارسی، بررسی منشأ وزن شعر فارسی، تصحیح دیوان کاتبی نیشابوری، مجموعه مقالات زبان چگونه شعر می‌شود، فرهنگ اوزان شعر فارسی.