ترجمۀ کتاب «نخل» به زبان انگلیسی

 
کتاب نخل، اثر استاد هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با ترجمۀ کارولین کراسکری و به زبان انگلیسی به چاپ رسید.
کتاب نخل داستان زندگی مراد، پسربچۀ یتیمی است که در یک روستا نزد خاله‌اش زندگی می‌کند. روزی درویشی به روستای آن‌ها می‌آید و یک هستۀ خرما را در زمین می‌کارد و به مراد می‌گوید اگر بزرگ شد درخت نخل مال تو. در روستای آن‌ها هیچ درخت نخلی نیست و آب‌و‌هوای آن منطقه نیز برای پرورش درخت نخل مناسب نیست، اما مراد به رشد درخت امیدوار است. او هیچ تصوری از شکل نخل ندارد و…
کارولین کراسکری پیش‌تر کتاب‌های خمره، مربای شیرین و شما که غریبه نیستید، از آثار این نویسندۀ کودک و نوجوان را به انگلیسی ترجمه و روانۀ بازار جهانی کرده بود.