دکتر محمد دبیرمقدم، استاد برتر رشتۀ زبان‌شناسی همگانی

یکشنبه، پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، آیین نکوداشت استادان نمونۀ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با حضور دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون وزیر، دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه‌ طباطبائی، رؤسای دانشگاه‌ها و جمعی از استادان در سالن همایش‌های دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه ‌طباطبائی برگزار شد.
    در بیست و ششمین دورۀ نکوداشت استادان نمونۀ کشور دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان استاد برتر در رشتۀ زبان‌شناسی همگانی برگزیده شد.