۱۸ خرداد ۱۳۹۵

دومین جلسۀ گروه مطالعات زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر

[…]
۱۸ خرداد ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان استادان و اندیشمندان ترکیه

[…]
۱۸ خرداد ۱۳۹۵

پژوهشگران گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

[…]
۱۸ خرداد ۱۳۹۵

اعضای هیئت علمی گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

[…]

تازه‌های نشر

 

یادداشت ماه