۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان مدیران و تهیه‌کنندگان و مجریان رادیو

[…]
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ـ جلد ششم

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

انتشارات فرهنگستان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

نشست «ضرورت توجه به ترویج زبان فارسی در نشر کتاب؛ چالش‌ها و راهکارها»

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی