۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۲

[…]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سرگشتگی خیامی در شعر شاعران مصری انجمن آپولو

[…]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی ادب و بی‌ادبی در رمان طبقۀ هفتم غربی و فیلم بوی خوش زن

[…]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی رمانتیسم در شعر سهراب سپهری و ابوالقاسم الشابّی

[…]

تازه‌های نشر

 

یادداشت ماه