۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

نقش رسانه در تولید معنا؛ تحلیل تطبیقی داستان و فیلم داش‏آکل

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

انتصاب استاد احمد سمیعی (گیلانی) به سرپرستی گروه ادبیات تطبیقی

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۴

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

شبه‌قاره ـ شمارۀ ۴

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی