۲۳ آبان، ۱۳۹۶

هفتاد و دومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۹۶

آموزش واژه‌گزینی در رادیو فرهنگ

[…]
۱۷ آبان، ۱۳۹۶

بازدید استادان افغانستانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۷ آبان، ۱۳۹۶

الزام هیئت دولت به رعایت قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه»

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی