۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵

گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان کرمانشاه)

[…]
۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

گزارش نامۀ فرهنگستان در سال ۱۳۹۴

[…]
۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

تبریک معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد به فرهنگستان

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵

چهارصد و پنجاهمین نشست شورا

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی