۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۲۰

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

گفت‌وشنود با معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان

[…]
۲۹ فروردین، ۱۳۹۵

دیدار دکتر حدّاد عادل با مقامات هندی

[…]
۲۸ فروردین، ۱۳۹۵

شهرآورد ۸۲ و رسانه‌ها

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی