۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۲

رونمایی از جلد نخست فرهنگ جامع زبان فارسی

[…]
۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۷

[…]
۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۲

نامۀ فرهنگستان ۷

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۶

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۲

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره ـ جلد سوم

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۲

نمونه‌هایی از اصطلاحات معارف اسلامی به عربی و فارسی و معادل آن‌ها در زبان فرانسه

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۲

ویژه‌نامۀ نشست علمی فرهنگستان با مؤلفان کتاب‌های درسی

[…]
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

انتشارات فرهنگستان در نمایشگاه کتاب

[…]
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فرهنگستان در مراسم افتتاح کتابخانۀ خلیج فارس

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۲

روز معلم مبارک باد

[…]