۲ اسفند، ۱۳۹۴

ادبیات انقلاب اسلامی ـ شمارۀ ۲

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۴

تحلیل گفتمان انتقادی داستان کوتاه «ناخلف» نوشتۀ سیّدمهدی شجاعی

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۴

شخصیت‌پردازیِ زنان در دو نمایشنامه از علیرضا نادری

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۴

حسّ‌ شاعرانه در سوگ‌سروده‏های موسوی گرمارودی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی