۷ اسفند، ۱۳۹۱

کتاب‌شناسی کتاب‌های ادبیات تطبیقی در ایران

[…]
۷ اسفند، ۱۳۹۱

هر ترجمه‌ای با ترجمۀ دیگر متفاوت است

[…]
۷ اسفند، ۱۳۹۱

در ترجمه‌ناپذیری شعر حافظ

[…]
۷ اسفند، ۱۳۹۱

تأملی بر ادبیات تطبیقی در قرن بیست‌و‌یکم

[…]
۷ اسفند، ۱۳۹۱

چرا ترجمه مهم است

[…]
۷ اسفند، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی و ترجمه‌پژوهی

[…]
۶ اسفند، ۱۳۹۱

اهدای کتاب به کتابخانه‌های استان آذربایجان شرقی

[…]
۵ اسفند، ۱۳۹۱

لغت‌نامه‌نویسان خطۀ آذربایجان

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۱

دکتر صادقی: دکتر جوینی مردی شریف، خلیق و قدرشناس بود

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۱

همۀ خط‌های جهان اشکالاتی دارند

[…]