۴ بهمن، ۱۳۹۱

تأثیر غزل حافظ در دیوان شرقی ـ غربی گوته

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

از بوستان سعدی تا باغی بر ساحل رود اورونت موریس بارس

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

مولانا جلال‌الدین و تأثیرپذیری او از دیوان متنبّی

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی شمارۀ ۱

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

بیست‌وچهارمین نشست ماهانه

[…]
۳ بهمن، ۱۳۹۱

تاج مناجاتیان: زندگی و نغزگفتارهای خواجه عبدالله انصاری

[…]
۱ بهمن، ۱۳۹۱

فهرست‌ها و جلد مجلهٔ ادبیات تطبیقی ـ شمارهٔ ۳

[…]
۱ بهمن، ۱۳۹۱

شکل‌های یک اسطوره: دگرگونی‌های ادبیِ شخصیتِ یوسف

[…]
۱ بهمن، ۱۳۹۱

پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در مصر و برخی کشورهای عربی

[…]