۲۲ آذر، ۱۳۹۱

واژگان پایۀ فارسی از زبان کودکان ایرانی

[…]
۲۱ آذر، ۱۳۹۱

همایش بین‌المللی غزنه و ادب فارسی

[…]
۲۱ آذر، ۱۳۹۱

نهمین ‌جلسهٔ شورای برنامه‌ریزی گروه آموزش زبان‌ و ادبیات فارسی

[…]
۱۹ آذر، ۱۳۹۱

درگذشت خلیل عمرانی، شاعر آیینی انقلاب

[…]
۱۱ آذر، ۱۳۹۱

مقدمات زبان سنسکریت

[…]
۱۱ آذر، ۱۳۹۱

پیشنهادهای فرهنگستان برای تألیف کتاب­های فارسی

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۱

فرهنگستان، میزبان پژوهشگران روس

[…]
۳۰ آبان، ۱۳۹۱

دیدار مولانا و شمس

[…]
۲۷ آبان، ۱۳۹۱

بزرگداشت استاد بهاء‌الدین خرمشاهی

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۱

چهارصدوچهاردهمین نشست شورا

[…]