۱۴ آبان، ۱۳۹۱

بیست‌ودومین نشست ماهانه برگزار می‌شود

[…]
۱۰ آبان، ۱۳۹۱

چهارصدوسیزدهمین نشست شورا

[…]
۸ آبان، ۱۳۹۱

ششمین جشنوارهٔ بین‌المللی فارابی

[…]
۷ آبان، ۱۳۹۱

گزارش نشست هیئت گرجی با گروه زبان‌ها و گویش‌ها

[…]
۶ آبان، ۱۳۹۱

دکتر محمدجواد شریعت درگذشت

[…]
۳۰ مهر، ۱۳۹۱

گزارش نخستین درس‌گفتار‌ دربارهٔ بیهقی

[…]
۳۰ مهر، ۱۳۹۱

مجموعه مقالات همایش بین‌المللی گویش‌های مناطق کویری ایران

[…]
۲۹ مهر، ۱۳۹۱

چهارصدودوازدهمین نشست شورا

[…]
۲۹ مهر، ۱۳۹۱

گفت‌وگوی معاون گروه واژه‌گزینی با روزنامهٔ ایران

[…]
۱۶ مهر، ۱۳۹۱

علیرضا قزوه جایزهٔ کتاب فصل را به زنده‌یاد پزشکیان تقدیم کرد

[…]