۲ دی، ۱۳۹۴

ادبیات تطبیقی و تاریخ‌گرایی نو: نقدی بر ترانه‌ها‌ی «ای ایران» و «هویت من»

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

نظریۀ بیت شکسته از ویکتور هوگو تا نیما یوشیج

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهۀ هشتاد

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

برگزیدگان دوازدهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی