۱ اسفند، ۱۳۹۰

واژه‌های بسیط فراموش‌شدهٔ زبان فارسی

[…]
۳۰ بهمن، ۱۳۹۰

اهدای اسناد علمی به فرهنگستان

[…]
۳۰ بهمن، ۱۳۹۰

هزار واژه پزشکی

[…]
۳۰ بهمن، ۱۳۹۰

هزار واژهٔ زیست‌شناسی

[…]
۲۹ بهمن، ۱۳۹۰

پژوهشگران گروه ادبیات تطبیقی

[…]
۲۹ بهمن، ۱۳۹۰

ششمین نشست ترویج کتاب‌خوانی

[…]
۲۹ بهمن، ۱۳۹۰

ویدا بزرگ‌چمی

[…]
۲۹ بهمن، ۱۳۹۰

دکتر ناهید حجازی

[…]
۲۹ بهمن، ۱۳۹۰

دکتر علی‌رضا انوشیروانی

[…]
۲۹ بهمن، ۱۳۹۰

مدیر گروه ادبیات تطبیقی

[…]