۱۲ مهر، ۱۳۹۴

نامۀ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دکتر سرافراز

[…]
۱۱ مهر، ۱۳۹۴

همگون‌سازی دستور و اصطلاحات زبان‌شناسی در تاجیکستان

[…]
۱۱ مهر، ۱۳۹۴

نشست خبری سومین جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]
۸ مهر، ۱۳۹۴

نشست تخصصی «آشنایی با ظرفیت‌های مطالعاتی ادبیات دفاع مقدس»

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی