۲۳ شهریور، ۱۳۹۴

ویژه برنامۀ سالگرد تشکیل شورای فرهنگستان

[…]
۲۳ شهریور، ۱۳۹۴

گزارش تدوین سند ملی گسترش زبان فارسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

دکتر حدّاد عادل در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

بزرگداشت هفتصدمین سالروز تولد میر سیّد علی همدانی در تاجیکستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی