۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

دیدار دکتر حدّاد عادل با رئیس آکادمی علم‌های تاجیکستان

[…]
۱۷ شهریور، ۱۳۹۴

عیادت رئیس فرهنگستان از استاد ابوالحسن نجفی

[…]
۱۵ شهریور، ۱۳۹۴

نخستین جلسۀ کارگروه جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]
۱۴ شهریور، ۱۳۹۴

معرّفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ شمسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی