۱ شهریور، ۱۳۹۴

پیام تسلیت دکتر حدّاد عادل به مناسبت درگذشت دکتر رزمجو

[…]
۳۱ مرداد، ۱۳۹۴

پیام تسلیت دکتر حدّاد عادل به مناسبت درگذشت دکتر بختیار

[…]
۲۸ مرداد، ۱۳۹۴

بازدید فارسی‌آموزان هشتاد و دومین دورۀ دانش‌افزایی از فرهنگستان

[…]
۲۷ مرداد، ۱۳۹۴

فرهنگستان، میزبان وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی